Gå til indhold

Bogomtale

Mentaliseringsguiden

27. november 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Maria Rørbæk

Af Jane Østergaard Hagelquist

Denne bog handler om mentalisering, der helt kort fortalt går ud på at ‘have sindet på sinde’. Eller med lidt flere ord: ‘at have fokus på mentale tilstande hos én selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd’. Bogen indledes med en gennemgang af mentalisering i teori og praksis, herunder STORM-modellen. Herefter består bogen af fire dele: 1. Grundmodeller, som kan skabe overblik over teorien og kan bruges i analyser af de børn og unge, man arbejder med som professionel. 2. Psykoedukative modeller, som både kan bruges sammen med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og deres forældre og af det personale, der arbejder med udsatte børn og unge. 3. Redskaber til den professionelle, som er modeller, den professionelle kan bruge som støtte til at skabe ro, fastholde mentalisering og undgå udbrændthed i det ofte svære arbejde med udsatte børn og unge. 4. Øvelser, der kan bruges i det mentaliserende arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge og deres forældre. Bogen er spækket med konkrete eksempler, hvor fx pædagoger eller plejeforældre benytter sig af mentalisering – og den er praksisorienteret og visuel, idet der fx skabes overblik med tegnede symboler.


Hans Reitzels Forlag. 259 sider. 400 kr. 

 

Bliv medlem