Gå til indhold

Socialpædagogisk støtte

Udviklingshæmmet fik ret til ferie

Ankestyrelsen har underkendt en kommune, der nægtede at give en udviklingshæmmet borger socialpædagogisk støtte til fire-fem dages ferie. Afgørelsen kan få betydning for andre

16. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Om du kan komme på ferie? Nej, den slags bruger vi ikke her hos os. Sådan lød det groft sagt, da en udviklingshæmmet borger bad om at få socialpædagogisk støtte til en kort ferietur i Danmark. Kommunen henviste til, at ferier ikke var en del af kommunens serviceniveau – men den går ikke.

I en såkaldt principafgørelse slår Ankestyrelsen fast, at borgeren har ret til socialpædagogisk støtte på fire-fem dages ferie. Og den afgørelse kan også få betydning for andre.

I en mail til Socialpædagogen skriver ankechef i Ankestyrelsen Cathrine Due Billing:

‘Principafgørelsens udmelding er, at personer med en betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse kan have ret til at få socialpædagogisk støtte i forbindelse med ophold uden for hjemmet. Kommunen kan ikke undlade at opfylde servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med henvisning til, at kommunen ikke har en servicestandard, der giver mulighed for at bevilge socialpædagogisk støtte uden for hjemmet fx i forbindelse med ferieophold.’

Man kan dog ikke slutte, at alle på botilbud har ret til minimum fire dages ferie.

‘Der skal altid foretages en konkret vurdering, herunder om borgeren allerede er kompenseret. Kommunen skal i denne vurdering inddrage, om borgeren modtager socialpædagogisk støtte til ophold uden for boligen som en integreret del af et botilbud, eller om borgeren modtager anden støtte i forbindelse med ophold uden for hjemmet’, skriver hun.

En anden afgørelse i Ankestyrelsen faldt negativt ud for en borger, der også havde klaget over manglende socialpædagogisk støtte til en ferie. Borgeren havde allerede fået ti dages ferie med socialpædagogisk støtte – og Ankestyrelsen vurderede ikke, at personen havde krav på mere.

Søsteren klagede

Det er 65-årige Marna Jensen, der har klaget til Ankestyrelsen på vegne af sin udviklingshæmmede lillesøster, der på ingen måde kan klare sig uden hjælp og støtte.

Lillesøsteren har hele livet været vant til at komme på ferie. De sidste år sammen med sit botilbud i Mariagerfjord Kommune.

– Det betød utrolig meget. Når juleferien hos os var slut, begyndte hun at tale om sommerferien. Og når sommerferien var forbi, begyndte hun at tale om juleferien, siger Marna Jensen.

Men i 2014 var det slut. De senere år havde lillesøsteren selv dækket alle udgifter i forbindelse med ferien, inklusive udgifterne til socialpædagogisk støtte, og det betød fx, at hun måtte af med 17.000 kr. for at komme tre dage til Grenå. Men efter KL’s udmelding om, at den form for brugerbetaling er ulovlig, meldte Mariagerfjord Kommune ud, at der ikke var råd til ferie.

– Og det var altså lidt af en ulykke, for at sige det mildt. Min søster blev ved med at tale om den ferie: Tror du ikke snart, jeg skal på sommerferie? Nu skal vi da snart afsted? Vi skal nok snart på sommerferie. Hun kunne ikke forstå, at det skulle hun ikke.

Men nu har lillesøsteren altså Ankestyrelsens ord for, at jo, det skal hun.

Hos Socialpædagogerne glæder formand Benny Andersen sig over, at det med afgørelsen er slået fast, at kommunen skal leve op til Servicelovens grundlæggende princip om at kompensere for en borgers nedsatte funktionsevne ved at yde socialpædagogisk støtte, der giver dem mulighed for at deltage i fritids- og kulturtilbud, og rejser og aktiviteter af social karakter:

– Det betyder noget for alle mennesker at have mulighed for at komme på selvvalgte ture og ferier indimellem på lige fod med alle andre. Vi har desværre set eksempler på, at kommunerne har afvist borgere, der gerne ville på ferieture eller fx til Sølund musikfestival. Færre er kommet afsted, særligt efter at det blev indskærpet, at det ikke er lovligt at opkræve brugerbetaling.

Også hos LEV’s formand Sytter Kristensen bliver afgørelsen modtaget med glæde.

– Fire-fem dages ferie er ikke imponerende, men det er et skridt i den rigtige retning. Afgørelsen understreger jo, at vurderingen skal foretages konkret og individuelt, hvorfor de fem dage ikke kan ses som et maksimum. Så nu må det være slut med kommuner, der hårdnakket påstår, at de – inden for lovens rammer – kan fastlægge serviceniveauer på nul dage til ferie eller fritidsaktiviteter, siger hun.

LEV har ikke noget overblik over, hvor mange mennesker der direkte kan få glæde af principafgørelserne, men Sytter Kristensen siger: 

– Spørgsmålet om socialpædagogisk støtte uden for hjemmet er i hvert fald noget, der berører mange. Det sker næsten hver uge, at vi får henvendelser om borgere, der har fået afslag på ledsagelse til fritidsaktiviteter. 

Diskuter på facebook: Får borgerne den rigtige støtte?


En udviklingshæmmet borger fik først afslag på støtte til ferie. Kender du andre tilsvarende eksempler?

Deltag i debatten på facebook / se hvordan på www.sl.dk/facebook

 

 

Bliv medlem