Gå til indhold

Psykisk syge

Ni ud af ti oplever forskelsbehandling

Langt de fleste mennesker med psykiske lidelser har indenfor det seneste år oplevet at blive diskrimineret eller negativt forskelsbehandlet. Det viser ny undersøgelse fra KORA

30. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Der er fortsat behov for at have fokus på at modvirke negativ forskelsbehandling og stigmatisering, så mennesker med psykisk sygdom sikres samme adgang til deltagelse i samfundet som alle andre. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, hvor i alt 1.260 personer med psykisk sygdom tæt inde på livet har besvaret et spørgeskema om, hvordan de oplever diskrimination og stigmatisering i hverdagen.

I undersøgelsen ‘Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom’ angiver ni ud af ti, at de inden for det seneste år har oplevet diskrimination eller forskelsbehandling på 21 forskellige livsområder som fx på arbejdsmarkedet, i skolen, i familielivet og blandt venner og naboer.

De interviewede oplever i størst grad negativ forskelsbehandling i de nære relationer med venner, familie eller kærester – og i forbindelse med job og uddannelse. I rapporten indgår flere kommentarer til spørgsmålene fra deltagerne, hvor én bl.a. udtrykker sig:

‘Jeg har oplevet, at man hos jobcenteret har svært ved at forholde sig til psykisk sygdom. Jeg vil rigtig gerne have hjælp til at få en helt almindelig tilknytning til arbejdsmarkedet, men jeg møder ingen imødekommenhed. Jeg møder i stedet manglende forståelse og er endda også blevet grint af efter at have svaret på spørgsmål om min tilstand’.

Stigmatiserer ofte sig selv

KORA’s undersøgelse viser også, at rigtig mange mennesker med psykiske lidelser afholder sig fra bestemte aktiviteter på grund af deres psykiske sygdom og dermed har en selvstigmatiserende adfærd, der ofte fører til tilbagetrækning fra det sociale liv og resten af samfundet.

Fx svarer mere end otte ud af ti i undersøgelsen, at de i en eller anden grad har undveget kontakt med andre mennesker inden for det seneste år. Syv ud af ti af de adspurgte har afholdt sig fra at søge arbejde, mens seks ud af ti har fravalgt at søge uddannelser, efteruddannelser og kurser.

Særligt unge mellem 15 og 30 år samt brugere af socialpsykiatrien giver i undersøgelsen udtryk for, at de oftere end gennemsnittet oplever diskrimination og selvstigmatisering. Det samme gælder de personer, som angiver skizofreni som diagnose.

Størstedelen af de adspurgte giver udtryk for, at de har skjult deres sygdom for andre mennesker – ofte fordi de har dårlige erfaringer med at være åbne og frygter at blive forskelsbehandlet. 


KORA’s undersøgelse er gennemført som et led i landsindsatsen ‘En af os’, og du kan se den samlede rapport på www.kortlink.dk/hhn6

 

Bliv medlem