Gå til indhold

Psykiatri

Første faglige selskab er født

Det faglige selskab på psykiatriområdet er et af to selskaber, der foreløbig kører som pilotprojekt. Her skal der deles viden – både internt mellem de socialpædagoger, som arbejder inden for området, og med omverdenen

16. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

– I er kendetegnet ved nysgerrighed, mod og ikke mindst interesse for at finde udfordringer og løsninger for faget. I er af kæmpeværdi for en fremtidig stærk socialpædagogik, og I har været en uvurderlig ressource for at løfte de socialpolitiske visioner, der ligger til grund for et bæredygtigt samfund.

Sådan lød det til de 130 medlemmer i salen en efterårsdag i september, da Socialpædagogernes formand Benny Andersen fastslog, at de tilhører en faglig guldgrube af socialpædagoger.

Socialpædagogerne havde inviteret til konferencen, der var den første i det faglige selskab om mennesker med sindslidelse. Det faglige selskab er et af to selskaber, der kører som pilotprojekt i forbundet.

Dagen blev kaldt en identitetskonference, og bag den titel lå et ønske om, at mødet skulle skabe inspiration og viden om den socialpædagogiske kernefaglighed blandt medlemmer, der arbejder inden for rets-, behandlings- og socialpsykiatri samt det somatiske område. I alt er det omkring 1.900 af Socialpædagogernes medlemmer, som er omfattet af det nye faglige selskab.

Falder forsøget godt ud, er det Socialpædagogernes mål, at der skal dannes faglige selskaber inden for alle de socialpædagogiske områder, så ethvert medlem – uanset hvor man arbejder – har mulighed for at mødes i et fagligt fælleskab med kollegaer.  

Guldet – her forstået som socialpædagoger – skal man passe godt på, fortalte formanden. Der skal ikke kun værnes om de faglige ildsjæle. Der skal også skabes gode rammer, så den socialpædagogiske faglighed kan udvikle sig.

– Udvikling af faglighed og viden om dens resultater skaber de løsninger, som fællesskabet og velfærdssamfundet har brug for i forhold til de mest udsatte borgere, sagde Benny Andersen.

Viden og visioner i banken

Et fagligt selskab kan være med til at giver stærkere rammer for vidensdeling og faglig udvikling, pointerede Benny Andersen og understregede over for deltagerne, at de både er en del af en faglig organisation og af en vidensorganisation.

– Vi er en vidensorganisation, som har en vision for, hvordan fremtiden skal ses i lyset af en selvstændig profession og et anerkendt fag. Det er derfor, vi har kæmpet for og fået en ny specialisering på pædagoguddannelsen.   

For tre år siden åbnede Socialpædagogernes Vidensbank, og i dag er der over 2.500 publikationer i banken. Hver måned bliver den besøgt af mere end 5.000.

– Vidensbanken er blevet en succes. Den er et levende bevis på, at socialpædagogikken er dokumenterbar og efterhånden har et stærkt vidensgrundlag, som bygger på metoder, etik, kundskaber og teori, sagde Benny Andersen.

Han forudser, at de faglige selskaber bliver en form for en menneskelig pendant til Vidensbanken.

– Det er en menneskelig ressourcebank af viden, erfaring og praksiskendskab, som investorerne – det er socialpædagogerne – kan få udbytte af.

En af selskabets opgaver er også at dele ud af sin viden og anvende den.

– Derfor skal de faglige selskaber sikre, at praktikerne får lettere ved at få kontakt med hinanden, og at der kun går kort tid, fra man står med et spørgsmål, til man kan få et svar, sagde Benny Andersen.

Fagligheden er under pres

Der har været stor udskiftning i personalet på mange socialpædagogiske arbejdspladser, og der har flere steder været en vigende efterspørgsel efter pladser. Bl.a. af de grunde har det været svært at opretholde et tilfredsstillende vidensniveau, fortalte Benny Andersen

Det er ikke kun gået ud over de borgere, som ikke længere kan modtage en tilfredsstillende hjælp. Det er også gået ud over næste generation af socialpædagoger, der ikke længere vil have adgang til dette vidensmiljø enten i deres praktik eller i et fremtidigt job.

Der skal findes en vaccine mod den afvikling af faget, og de faglige selskaber kan være en del af den vaccine, mente Benny Andersen.

– Med faglige selskaber har vi nemlig et politisk og organisatorisk redskab til at imødegå faglig afvikling. Det kan bl.a. ske ved at gøre faget synligt og kvalificere vidensgrundlaget.

Ambitionen er desuden, at alle medlemmer gennem de faglige selskaber har fået et sted, hvor de kan søge relevant sparring fra kolleger i hele landet.

– Et koncept der følger det helt enkle princip om, at I er medskabere af indholdet, og vi – Socialpædagogerne – sikrer rammerne. Det har altid været vores hovedopgave i forhold til løn og ansættelsesvilkår, og det er det også i forhold til faget, sagde Benny Andersen. 

 

Bliv medlem