Gå til indhold

Kommentar

Politikerne skal også betale for dagpengene

Når det er et flertal i Folketinget, som med deres forfejlede 2010-reform har skabt problemet, så mener vi heller ikke, at det er dagpengemodtagerne, der skal betale hele gildet

30. oktober 2015

Artikel

Forfattere: Af Kaj Skov Frederiksen og forbundskasserer

Endelig. Så landede dagpengekommissionens længe ventede rapport og anbefalinger til politikerne. Som medlem af LO har vi fulgt det tæt – og lad mig også med det samme sige, at det bliver vi ved med! For det er bestemt ikke alle ideer, som er vokset i Socialpædagogernes baghave.

Kommissionen anbefaler et nyt dagpengesystem, hvor det er nemmere at genoptjene dagpenge, og hvor dagpengeperioden kan forlænges, hvis man løbende får kortere ansættelser. Og det er jo en håndsrækning til de af vores medlemmer, som fx har vikariater. Kommissionen fik mandat til at lave udgiftsneutrale anbefalinger og foreslår derfor, at forbedringerne skal finansieres ved at indføre karensdage og ved at sætte dimittendsatsen ned fra 82 til 78 pct.

Det er klart, at særligt det sidste vil ramme vores medlemmer. Det er også klart, at det for Socialpædagogerne er et følsomt område, fordi vi netop blandt vores medlemmer har mange af de såkaldt SU-dimittender. Og mange af dem bruger kun a-kassen i netop den periode, hvor de er færdiguddannede. Så vi skal værne om og ikke udhule det, som måske for nogle medlemmer er det eneste, de bruger os til, når det handler om at modtage dagpenge, fordi de ellers aldrig er ledige.

Færre vil falde ud af systemet – og det er positivt. Samtidig hører det også med til historien, at det nye dagpengesystem er med til at rette op det forfejlede system, et flertal i folketinget besluttede ved dagpengereformen i 2010. Med andre ord rydder vi op efter andre – og skaber oven i købet et nyt system med mange gode elementer. 

Men når det er et flertal i Folketinget, som med deres forfejlede 2010-reform har skabt problemet, så mener vi heller ikke, at det er dagpengemodtagerne, der skal betale hele gildet. Folketinget skal også spæde til og være med til at rette op på deres 2010-fejl. I en mindretalsudtalelse fra LO og den øvrige fagbevægelse peger vi på, at vi går med til at betale halvdelen af det nye system gennem karensdage og nedsættelse af dimittendsatsen. Men kun hvis de folkevalgte kan finde den anden halvdel af omkostningerne til de forbedringer af dagsystemet, som der er stort behov for. Og den proces vil vi følge meget, meget nøje.

Nu følger næste runde, hvor Folketingets partier lægger arm om den endelige udformning af et nyt dagpengesystem. Fx er der ikke lagt op til forbedringer af dækningsgraden. Der er også stadig udfordringer med konsekvenserne fra beskæftigelsesreformen – fx at der ikke er noget kompetenceløft for de fleste af vores ledige medlemmer.

Men nu er kampen om dagpengene i gang. Vi vil råbe højt for, at Folketinget finder så mange penge som muligt, så forringelserne med karensdage og dimittendsatsen minimeres.

 

Bliv medlem