Gå til indhold

Hjemløse

Behov for helhedsorienteret indsats

Antallet af hjemløse i Danmark stiger fortsat – og særligt blandt unge er stigningen markant. Skal udviklingen vendes, skal der sættes ind med en systematisk indsats, siger Socialpædagogernes formand

2. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Den nyeste hjemløsetælling fra SFI viser, at der nu er 6.138 hjemløse i Danmark. Siden 2009 er der sket en stigning på 23 pct. i antallet af hjemløse, og den største stigning er sket blandt de 25-29-årige. I denne aldersgruppe er der i år registreret 799 hjemløse personer mod 617 i 2013 – det svarer til en stigning på 29 pct. En tendens der vækker bekymring i Rådet for Socialt Udsatte.

– Vi skal se den stigende hjemløshed som en klar indikator på, at mange unge falder gennem systemet. Derfor skal vi gøre noget ved roden af problemet: Sørge for billige boliger, sørge for et uddannelses- og beskæftigelsessystem med tålmodighed, og ikke mindst skal vi sørge for en anstændig ungeydelse, der ikke fører til fattigdom, siger rådets formand, Jann Sjursen.

Også Socialpædagogernes formand Benny Andersen anbefaler en helhedsorienteret indsats overfor unge hjemløse.

– Der skal sættes ind, inden de unge indfinder sig på varmestuerne, og det kræver en indsats fra den kommunale sagsbehandling og fra socialpædagogiske tilbud, som har kontakt til børn og unge. Og så skal der være bedre muligheder for at finde en bolig, de unge kan betale, og for at sikre dem efterværn og andre sociale indsatser i overensstemmelse med deres behov, siger Benny Andersen.

Vi har løsningen

Et stort projekt på hjemløseområdet, den såkaldte Hjemløsestrategi, viser, at en systematisk indsats på hjemløseområdet skaber resultater – og at kombinationen af en boligløsning og social boligstøtte i varierende omfang og intensitet kan bringe hjemløse borgere videre.

– Vi ved, hvad der skal til for at vende denne udvikling. Vi har dokumenterede metoder til at bekæmpe hjemløshed, så vi ved, hvordan man nedbringer antallet af hjemløse, siger Benny Andersen, som anbefaler beslutningstagerne at bruge den viden, der findes på området, og investere i de metoder, der har dokumenteret effekt.

I de kommuner, som er med i Hjemløsestrategien, er antallet af hjemløse steget med syv pct., mens det i landets øvrige kommuner er steget med 41 pct. i perioden 2009-2013.

Af den seneste hjemløsetælling fremgår også, at 8 ud af 10 hjemløse er mænd, at fire ud af fem enten er psykisk syge eller har et misbrug – og at en femtedel af de hjemløse har en anden baggrund end dansk. 


Download rapporten ‘Hjemløshed i Danmark 2015’ via www.kortlink.dk/hdqw

 

Bliv medlem