Gå til indhold

Generalforsamling Storstrøm

Tid til at stå op for vores fag

Det er vigtigere end nogensinde før at sætte socialpædagogers arbejdsområde på dagsordenen og beskrive vores unikke kompetencer, mener formanden for Kreds Storstrøm

16. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Det er dagen derpå – så vi holder vejret, lød det indledningsvis fra kredsformand Lisbeth Schou, da hun tog hul på sin beretning på årets kredsgeneralforsamling foran de 59 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Afsættet i beretningen var en cocktail af den netop fremlagte finanslov, de igangværende budgetforhandlinger i kommunerne – og de foreløbige takter fra en regering, der har skiftet farve.

– Nu har vi alle lært ordet nulvækst. I hverdagen oplever vores medlemmer i stigende grad besparelser ude i kommunerne, så fremadrettet bliver det en stor udfordring at fastholde kvaliteten i vores arbejde og sikre, at arbejdsmiljøet ikke lider overlast, lød det fra kredsformanden, som understregede, hvor vigtigt det er at sætte socialpædagogernes arbejdsområde og faglighed på dagsordenen.

– Vi skal stå op for vores fag mere end nogensinde før. Vi skal fortælle ude i kommunerne, hvad vi kan og beskrive de unikke kompetencer og værdier, vores faggrupper er i besiddelse af. Og så skal vi aldrig være tværfagligt forskrækkede, men være klar til at tage diskussionen om kernefaglighed og kerneopgaver alle de steder, vi kan, sagde Lisbeth Schou.

Men dialog med politikerne er nogle gange lettere sagt end gjort, viser det seneste års erfaring. Som noget nyt deltog Kreds Storstrøm på sommerens folkemøde på Bornholm med det mål at mødes med relevante politikere og tale socialpædagogerne i fremtiden, arbejdsmiljø og tillidsreform. Evalueringen af deltagelsen viser dog, at det var en nærmest umulig opgave at få dem i tale.

– Vi har konkluderet, at vi fremadrettet hellere vil satse på lokale møder som fx folkemødet på Møn. Vi fornemmer desværre, at det er op ad bakke med hensyn til at få vores lokale politikere i tale. Fx fik vi ikke en eneste tilmelding på de tre dialogmøder, vi har forsøgt at stable på benene her i kredsen, så der skal tænkes i nye baner, sagde kredsformanden.

Stress fylder i hverdagen

I forlængelse af den arbejdsmiljøstrategi, Socialpædagogerne vedtog på kongressen sidste år, er man også i Kreds Storstrøm i fuld gang med at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen – bl.a. ved at opprioritere samarbejdet med kredsens arbejdsmiljørepræsentanter og afholde temadage for tillidsvalgte. 

Og på kredsgeneralforsamlingen lød der fra Lisbeth Schou en stor opfordring til deltagerne om at komme med konkrete forslag til aktiviteter, der kan styrke samarbejdet og arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne og klæde de tillidsvalgte godt på.

Også arbejdstider, arbejdsbelastninger og udfordringer i arbejdsmiljøet fyldte godt i aftenens diskussion, hvor en af deltagerne bl.a. opfordrede til, at man sætter ind omkring forebyggelse af stress:

– Vi oplever, at kolleger ryger ned på stribe med stress, og det er meget foruroligende. Ikke mindst fordi der jo følger en lang proces efter en sygemelding, hvor vi i fællesskab ude på arbejdspladsen skal hjælpe de stressramte kolleger med at komme godt tilbage. Så arbejdsmiljøet er i den grad under pres.

Sidst i sit oplæg fortalte Lisbeth Schou lidt om hverdagen på kredskontoret, hvor der i det forløbne år er lagt langt flere timer på den generelle medlemsservice.

– Vi tror på, at ærlig dialog løser mange problemer, så vi gør rigtig meget ud af, at medlemmerne oplever en nærværende og grundig behandling af deres henvendelser. Og vi må konstatere, at antallet af sager og rådgivning er steget markant. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/storstrøm

 

Bliv medlem