Gå til indhold

Generalforsamling Lillebælt

Socialpædagogikken er udfordret

Det vedvarende økonomiske pres på kommuner og regioner sætter sine spor, fastslog formanden for Kreds Lillebælt

16. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Carl Ancher Pedersen

Selvom kreds og forbund forsøger at påvirke den socialpolitiske dagsorden, er det langtfra en let opgave, fastslog kredsformand Hanne Ellegaard i den mundtlige beretning på kredsgeneralforsamlingen 28. september.

– Det vedvarende økonomiske pres på kommuner og regioner sætter sine spor. De specialiserede tilbud i regionerne er udfordret af det kommunale pres på taksterne og planer om yderligere hjemtagelse af tilbud. De kommunale tilbud er udfordret af en stram økonomi, som vi med den nye regerings nulvækst og kommunale besparelser på yderligere én procent må regne med bliver endnu strammere, sagde hun, og fortsatte:

– Dyre løsninger som fx enkeltmandsprojekter står for skud. Billigere løsninger som dagtilbud og bostøtte frem for døgntilbud vinder frem. Indsatser for udsatte familier, der gør en forskel på den lange bane, men hvor man ikke kan se effekten på kort sigt, spares væk. Taberne er den danske befolkning, som forringelserne går ud over.

– Kampen for at holde den socialpædagogiske faglighed i hævd er vigtigere end nogen sinde før. Vi er de dygtigste i verden, og vi har verdens bedste arbejde. Sådan skal det gerne blive ved med at være, lød det fra kredsformanden.

Lidt for meget tudekiks

Tråden blev taget op i et forslag til udtalelse, hvor de budgetmæssige opbremsninger i Fredericia og Odense blev nævnt som skrækeksempler – ikke mindst Odenses forsøg på direkte ulovlige nedskæringer af familierådgivningen.

Den korte debat var koncentreret om udtalelsen, som bl.a. Lise Rudbæk, konsulent i Socialtilsyn Syd, fandt for lang og lidt ‘tudekiks-agtig’, selvom hun var enig i indholdet og især konklusionen om det fortsatte arbejde for at bevare og højne den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladserne.

Både beretning og udtalelse blev vedtaget med stort flertal.

Fuld fart på fagstrategien

Med det øremærkede tilskud på 935.000 kr. fra forbundet i ryggen blev det besluttet at gøre strategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ til omdrejningspunktet for Kreds Lillebælts arbejde i de næste to år.

Indsatsen vil bl.a. omfatte flere medlemsmøder med fokus på faget, aktiv medvirken til det landsdækkende organiseringsprojekt i foråret 2016 samt en forstærket arbejdsmiljøindsats. Intentionerne i tillidsreformen om medinddragelse af de ansatte i udviklingen af den offentlige sektor skal også forfølges.

– Det skal ske ved at sætte turbo på dialogen med borgmestrene og regionsformanden, sagde Hanne Ellegaard.

Endelig vil kredsen sætte fokus på nogle af de mindre medlemsgrupper.

– I første omgang trækker vi tre områder ud og ser på antal medlemmer og deres arbejdsforhold. Det gælder behandlings- og retspsykiatrien i regionen samt jobcentrene og de særlige stillinger på ældreområdet i kommunerne. Det er områder, hvor der er mulighed for flere socialpædagogiske arbejdspladser og flere medlemmer, sagde kredsformanden.

Nye kræfter i bestyrelsen

Hvor der i 2013 var genvalg over helt linjen, faldt dette års kampvalg til kredsbestyrelsen anderledes ud. Tre yngre socialpædagoger stillede op for første gang – og blev alle valgt.

Dermed kan den 13 m/k store bestyrelse se frem til en to års periode, der både vil kunne drage fordel af de ‘gamle’ og garvede medlemmers erfaring og rutine samt et frisk pust fra tre nye og yngre medlemmer. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/lillebælt

 

Bliv medlem