Gå til indhold

Generalforsamling Bornholm

En gang til for fremtiden

Kreds Bornholm tager et nyt livtag med forbundets fremtidsstrategi i ø-kommunen, der er præget af stram økonomi og ny struktur

16. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det er, som Storm P sagde, svært at spå om fremtiden, men derfor kan man jo godt lægge planer for den. Og på generalforsamlingen i Kreds Bornholm var det også fremtiden, der fyldte mest i form af debatten om forbundets strategi ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ – og mere specifikt om, hvordan den skal rulles ud lokalt.

Her har kredsen indtil videre arbejdet med to indsatsområder: at sikre bedre kvalitet i § 50-undersøgelserne på anbringelsesområdet ved at inddrage socialpædagoger i udredningen af barnet og at skabe nye socialpædagogiske arbejdsfelter inden for ældreområdet

Og her er der plads til forbedringer, mener kredsformand Michael Tysk-Andersen:

– Det har været svært at få luft under vingerne på de ting, vi har sat i søen. Vi har nok været lidt for snævre i vores tilgang og lidt for fikseret på indsatsen for at finde nye arbejdsområder. Vi skal nok brede tingene lidt ud, lyder det fra kredsformanden oven på generalforsamlingen.

Han var derfor også glad for, at der fra de ca. 30 debatlystne fremmødte på generalforsamlingen kom en række bud, hvad der kan tages fat på.

 – Vi i kredsbestyrelsen fik nogle konkrete forslag at arbejde videre med ved siden af de oplæg, vi selv kom med, og der er gode muligheder for at arbejde med en række emner inden for de rammer, strategien sætter, siger Michael Tysk-Andersen.

På generalforsamlingen i 2014 lovede kredsbestyrelsen flere medlemsaktiviteter over en bred kam, og det er der også kommet – gennem bl.a. en temadag om magtanvendelse og en firmastafet. Også her fik bestyrelsen flere nye ideer med sig fra årets generalforsamling.

Familieplejeområdet

Noget af det, der har fyldt meget i den socialpolitiske debat på Bornholm, og som kredsen har været meget involveret i, har været forholdene på familieplejeområdet:

Først viste en analyse, regionskommunen selv lavede, at der i 20 pct. af anbringelsessagerne hverken er udarbejdet en handlingsplan eller lavet den ellers lovpligtige § 50-undersøgelse. Det skaber selvsagt problemer ude i plejefamilierne.

Derefter varslede regionskommunen i foråret og igen i forbindelse med budgetforhandlingerne, at man ville hjemtage familieplejekonsulentopgaverne fra Familieplejen Bornholm – med det formål at spare 1,6 mio. kr. ud af de 3,4 mio. kr., som opgaven samlet koster. Det skabte stor utryghed blandt øens familieplejere, og kredsen og dens familieplejenetværk gik ind i sagen.

Besparelserne blev senere taget af bordet, og det blev tilmed besluttet at tilføre flere ressourcer til den haltende sagsbehandling på børneområdet.

Men, siger Michael Tysk-Andersen, det betyder ikke, at alt er fryd og gammen:

– Vi har vundet en lille kamp. Vi fik forhindret nogle konkrete nedskæringer, men familieplejerne er jo stadig ramt af dårlige arbejdsvilkår, og derfor holder vi nu møder med kommunen for at se, hvad der kan gøres, siger han.

Den stramme økonomi og sidste års omstrukturering i regionskommunen med overgangen til centerstruktur mærkes også på kredskontoret.

Det første har betydet flere lønsager, som kredsen har været involveret i, og det andet har betydet, at en gruppe afdelingsledere inden for Center for Psykiatri og Handicap bl.a. på grund af deres ledelsesfunktioner ikke længere kunne ‘rummes’ på basisoverenskomsten. De er derfor blevet forhandlet over på lederoverenskomsten – noget, der også kan ske for afdelingsledere på andre områder, lød det i beretningen. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/bornholm

 

Bliv medlem