Gå til indhold

Fremtiden

Vi hjælper andre faggrupper i mål

Socialpædagoger er en forudsætning for en helhedsorienteret indsats over for borgeren – og for at andre fagligheder kommer i mål med deres indsatser. Det var budskabet på konferencen ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ i Kreds Østjylland midt i september

2. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Inge Hansen er socialpædagog. Hun elsker begrebet ‘italesætte’, er vild med at spørge borgeren, ‘hvad tænker du så om det?’ – og på sit CV skriver hun begreber som rummelighed, fleksibilitet og tålmodighed på som faglige kompetencer. Hun reflekterer over tingene og rummer hele individet.

Inges kollega, Søs Langerup, er SOSU-assistent. Hun elsker skemaer, remedier, piller og puls. Hun måler alt, hvad hun laver – og tjekker gerne alle fysiske huller på hele borgerens krop, så hun kan fikse det, der er galt. Symptombehandling og kliniske observationer er hendes felt.

Inge og Søs er ikke fiktive personer. De arbejder til hverdag sammen i Region Midtjyllands Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstilbud for voksne senhjerneskadede – og mandag den 14. september holdt de under overskriften ‘Hvad adskiller socialpædagoger fra andre faggrupper?’ oplæg på medlemskonferencen ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ i Aarhus.

– Selvom vi har vidt forskellige tilgange til borgerne, så er vi dybt afhængige af hinanden. Vi har stor respekt for hinandens faglighed – og vi har et tæt tværfagligt samarbejde med et fælles mål, hvor borgeren sættes i centrum, lød det fra Inge Hansen.

Fra de to kolleger lød budskabet, at tværfagligt samarbejde er en nødvendighed – men at det kræver ydmyghed, respekt og god koordinering at få det til at lykkes.

– Det handler jo om at sætte hinandens kompetencer i spil. Og når jeg som SOSU-assistent har haft fokus på det fysiske og symptombehandlet, så er jeg helt tryg ved, at min socialpædagog-kollega også får hjertet og maven med – hun ser på det hele menneske og åbner nye døre til gavn for borgeren, sagde Søs Langerup.

Fokus på fagets vilkår

I forlængelse af strategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’, som blev vedtaget på Socialpædagogernes kongres i 2012, har Kreds Østjylland sat gang i et medlemsrettet forløb med fokus på den socialpædagogiske kernefaglighed og vilkårene for faget i fremtiden. Første skridt i forløbet var at uddanne 15 ambassadører fra både kommunale og regionale arbejdspladser, som skal være med til at sætte fagligheden mere i fokus rundt om på kredsens arbejdspladser.

Og på Koldkærgård Konferencecenter nord for Aarhus stod kredsen og de 15 ambassadører så i spidsen for trin to i forløbet – en medlemskonference om faget og vilkårene for faget.

– Vi må ikke glemme at skyde brystet frem og være stolte af det, vi går og laver. Vi håber, at den her dag er første skridt på vejen mod at skabe plads og rum til at diskutere vores faglighed på tværs af arbejdsområder inden for det socialpædagogiske fag – og nå helt ind til den kerne af socialpædagogisk faglighed, vi alle har til fælles, lød det fra Gert Landergren Due, formand for Kreds Østjylland, da han bød de omkring 100 deltagere velkommen til konferencen.

Arrangementet var skruet sammen, så der både var oplæg fra eksperter, paneldebat – og fem forskellige workshops med gruppearbejde og diskussioner.

– Og så ser vi meget frem til, at konferencen her og alle de mange gode diskussioner, vi har, vil blive fulgt op af lokale møder ude på kredsens arbejdspladser, sagde Gert Landergren Due.

Socialpædagogerne i fremtiden


Strategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ blev vedtaget på kongressen i 2012, og nu skal den for alvor rulles ud lokalt. I de kommende måneder rapporterer vi fra aktiviteter og projekter i kredsene.

 

Nye arbejdsområder

Mens der i ét lokale blev diskuteret, hvad der kendetegner netop socialpædagoger, satte en anden workshop fokus på nye arbejdsområder for socialpædagogisk arbejde. Her ridsede Linda Bendix og Gitte Landors, socialfaglige konsulenter i Socialpædagogerne, et fremtidsperspektiv op, hvor flere ældre med demens, flere fattige, flere anbragte børn, en stigning i diagnoser kombineret med færre penge til socialområdet præger arbejdsvilkårene for socialpædagoger.

– Vi arbejder målrettet på at booste nye arbejdsområder, hvor en socialpædagogisk indsats skal være en del af løsningen. Der er mange steder, hvor socialpædagogers relationskompetencer kan bruges – og hvor gevinsterne ved at arbejde helhedsorienteret kan være færre magtanvendelser, øget livskvalitet og større motivation for øvrige indsatser omkring fx sundhed, sagde Linda Bendix.

En helhedsorienteret tilgang er netop, hvad Lilli Bach Andersen har bidraget med på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, hvor hun for fire år siden blev ansat som skolens allerførste socialpædagog. Baggrunden var mistrivsel og et stort frafald blandt eleverne – og målet var at sætte ind omkring bl.a. læringsparathed og understøttende undervisning, fortalte hun på workshoppen om nye arbejdsområder.

– Mange elever har diagnoser som ADHD eller autisme, som der hidtil ikke er blevet taget hånd om. Mit arbejde handler derfor meget om at sikre, at der i undervisningen tages hensyn til disse elevers særlige behov – og om at forebygge at eleverne mistrives og får stort fravær, fordi de har svært ved den skoleteoretiske del af undervisningen, lød det fra Lilli Bach Andersen.

I dag er elever med udfordringer samlet i særlige klasser – og der er ansat yderligere et par socialpædagoger på skolen.

– Mit job er et godt eksempel på, at der er masser af muligheder for, at vi som socialpædagoger kan gøre en forskel på arbejdspladser, hvor vi normalt ikke kommer. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi løfter i flok. Jeg blander mig ikke i lærernes undervisning – mine kompetencer går på at skabe trivsel og en struktur, der gør eleverne i stand til at lære, og giver lærerne en større forståelse for de unges livssituation, sagde Lilli Bach Andersen.

Resultater fra Projekt Kernefaglighed

Tilbage i plenum gennemgik Toke Kyed Amlund, antropolog i konsulentvirksomheden Actant, resultaterne fra Projekt Kernefaglighed, der blev gennemført i efteråret 2014 for at tydeliggøre den socialpædagogiske kernefaglighed i praksis. Her blev 12 medarbejdere fra tre socialpædagogiske arbejdspladser interviewet om, hvad kernefaglighed er for dem i hverdagen – læs evt. mere om projektet i Socialpædagogen nr. 11/2015.

– Jeres rolle som socialpædagoger er ofte at give de andre fagligheder en forståelse for borgerens komplekse situation – en forståelse, som I har opbygget gennem mange års relationsarbejde. I er med til at sørge for, at samspillet mellem flere forskellige faggrupper fungerer – og sikre en helhedsorienteret indsats, sagde Toke Kyed Amlund.

Med de ord ramte han plet i forhold til det overordnede budskab, som deltagerne i workshoppen om, hvordan socialpædagoger adskiller sig fra andre faggrupper, blev enige om i gruppearbejdet. Her skulle de koge diskussioner og eksempler fra hverdagen ned til nogle få enkle sætninger, der beskriver, hvad der er specielt ved socialpædagogisk faglighed.

‘Vi får via vores arbejde en forståelse og viden om det hele komplekse menneske. Vi får helheden med – og den viden er andre faggrupper afhængige af’, lød et bud fra én af grupperne.

En anden gruppe satte følgende ord på socialpædagogers faglighed: ‘Vores indsats er en forudsætning for, at andre faggrupper som fx fysioterapeuter eller sagsbehandlere kommer i mål med deres arbejde’.

Debat om berettigelse

Alt i alt var faglig stolthed og masser af gode bud på, hvilke kompetencer og kvalifikationer, socialpædagoger kan byde ind med i fremtiden, den røde tråd i den østjyske konference. Og dagen blev passende rundet af med en paneldebat om socialpædagogernes berettigelse i samfundet. Her blev de tre paneldebattører – Lars Møller, formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune, Gunner Dalgaard, forstander på døgninstitutionen Skovbo i Skanderborg samt kredsformand Gert Landergren Due – hurtigt enige om, at socialpædagoger spiller en afgørende rolle.

– Jeg har været med i Socialpædagogerne i godt 40 år, og jeg er rigtig glad for, at vi nu for alvor sætter vores kernefaglighed til diskussion. Vi er et fagområde, som kan gøre en forskel på rigtig mange områder – og jeg ser masser af muligheder fremadrettet. Men det er os, der skal sætte os selv i spil og sætte os selv og vores faglighed på dagsordenen, sagde Gunner Dalgaard.

Kreds Østjylland afholder i foråret 2016 to lignende konferencer for henholdsvis medlemmer og ledere.

 

Bliv medlem