Gå til indhold

Formandsvalg

LO-kandidat: Synlighed og fusion

Lizette Risgaard i debat om fusionsplaner og fagbevægelsens fremtid med Socialpædagogernes hovedbestyrelse – der efterfølgende vedtog at anbefale hende som ny LO-formand

16. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Når LO i næste weekend åbner sin kongres i Aalborg, er der specielt to punkter på dagsordenen, der vil tiltrække sig opmærksomhed. Punkt 6, der handler om samarbejdet – og på sigt måske fusionen – med FTF, og punkt 13, hvor der skal vælges ledelse og ikke mindst ny formand.

Det sidste – formandsvalget – står nu mellem to kandidater, favoritten, den nuværende næstformand Lizette Risgaard, og så Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF). Det kan ske, men ikke mange tror på, at der kommer nye kandidater her lige inden eller på selve kongressen.

Mange tror til gengæld på, at den kommende LO-formand meget vel kan blive den sidste – og det skyldes netop det andet hovedpunkt på kongresmenuen: En mulig fusion mellem LO’s 17 forbund og det andet store hovedforbund FTF’s 70 organisationer, som tilsammen vil skabe en lønmodtagerorganisation med 1,5 mio. lønmodtagere i både den private og den offentlige sektor.

Om sin syn på fusionen og på de øvrige opgaver, LO og fagbevægelsen som helhed står over for, debatterede Lizette Risgaard i slutningen af september med Socialpædagogernes hovedbestyrelse.

Og hun understregede, at hun målrettet går efter en fusion – men:

– En ny hovedorganisation må nødvendigvis bygge på et kompromis, og vi skal have alt på bordet, inden vi skal tage stilling til ét samlet forslag, sagde Lizette Risgaard.

Hun erklærede sig tilfreds med den aftale om det videre arbejde, som LO og FTF var nået frem til tidligere i september, og som betyder, at de to forbund som en start indgår et tæt strategisk samarbejde på uddannelsesområdet og samtidig konkret ser på, hvordan et nyt hovedforbund kan skabes fra bunden.

Synlighed og samling

Lizette Risgaard understregede til en start, at hvis hun bliver ny formand, så skal LO ikke være til at komme udenom.

– Det er vi heller ikke nu, men den nye formand skal være mere synlig: Over for arbejdsgiverne, over for politikerne, i medierne – både i tv og på de sociale medier – men også blandt medlemmerne. Det er klart, at det er de lokale forbundsrepræsentanter, der betyder mest for mange medlemmer, men der skal vi mere på banen, og der skal den nye LO-formand kunne samle kræfterne, sagde Lizette Risgaard.

Hun pegede på Ryan Air-konflikten som et eksempel på en protest, der startede nedefra, men bredte sig og skabte en bredt engagement i fagbevægelsen via LO og endte med at vinde opinionen og den folkelige opbakning

– Der er respekt om os – modparten ved, at de kan lave aftaler med os, og at vi er ansvarlige, sagde Lizette Risgaard og pegede på, at tillid også er noget, der skal arbejdes med internt i LO.

– Selvfølgelig har vi tillid til hinanden – men der er plads til forbedringer. Det er nødvendigt for et stærkt LO. I skal vide, hvor Socialpædagogerne skal give sig i forhold til de andre forbund, og de andre skal vide, hvor de skal sige, at ‘ok, her er noget, der er afgørende for jer og de professionsuddannede’.

Stærk stemme

Lizette Risgaard kom derefter kort ind på en række emner, som er aktuelle eller bliver det lige om lidt:

Når det drejer om praktikpladser, så efterlyste hun, at arbejdsgiverne tager ansvar, hvis vekseluddannelserne – altså kombinationen af skole og praktik – skal fungere.

Hun understregede sin modstand mod indførelsen af indslusningsløn og pegede på, at der allerede er en række ordninger, som gør det muligt at ansætte folk på særlige vilkår.

Lizette Risgaard pegede også på, at diskussionen om fratrædelsesalderen ikke må dø:

– Der er mange fag inden for LO-området, hvor det ikke er realistisk, at folk skal arbejde, til de bliver 70, sagde hun og fremhævede også ligestillingsområdet og arbejdsmiljøpolitikken som felter, hvor LO skal ‘være en stærk stemme og være vigtig i medlemmernes arbejdsliv’.

Og så er der det aktuelle smertensbarn: dagpengene. Få dage efter dette blad udkommer, fremlægger Dagpengekommissionen sin endelige rapport. Men det er allerede kommet frem, at et flertal i kommissionen, hvor den nuværende LO-formand Harald Børsting også sidder, vil sænke satserne for bl.a. dimittenderne for at få det samlede regnskab til at gå op.

Anbefaling

I den efterfølgende debat med hovedbestyrelsen fik dagpenge-sagen da også nogle kritiske bemærkninger: Sænkede satser vil undergrave systemet, fordi fx akademikere og folk med mellemlange uddannelser vil have svært ved at se meningen med det. Og det vil være fatalt at ‘sælge’ dimittenderne.

Og Lizette Risgaard medgav, at det er dybt vand, fagbevægelsen er ude på:

– Men der må jeg sige: Det er Christiansborg, der har skabt de her problemer, og det, som et flertal i kommissionen lægger op til, redder ikke de 15.000, der falder ud af systemet om året. Så hvorfor skal vi være med til at gøre det dårligere, spurgte hun.

På spørgsmål fra hovedbestyrelsen understregede Lizette Risgaard også, at hun bakker det lokale arbejde i sektionerne op – ‘det skal vokse nedefra’, sagde hun. Og hun slog et slag for, at det skal gøres både indbydende og nemt for unge medlemmer at komme ind i varmen i et fagforbund.

Efter debatten med Lizette Risgaard diskuterede hovedbestyrelsen det forestående formandsvalg, og det endte med en anbefaling af netop Lizette Risgaard som ny LO-formand – ikke mindst med henvisning til samarbejds- og fusionsplanerne med FTF.

– Begge dele støtter vi varmt. Det vil give os større gennemslagskraft og dermed betyde bedre resultater for alle landets lønmodtagere. Den dagsorden har vi tillid til, at Lizette Risgaard vil sætte sig i spidsen for, siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen. 

 

Bliv medlem