Gå til indhold

Familieplejere

Pensionsordning på vej

Efter alt at dømme kommer familieplejere allerede i 2016 med i pensionsordningen for bl.a. socialpædagoger. Det glæder Socialpædagogernes kasserer, der ser det som en stor fordel for familieplejerne

16. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

I løbet af 2016 tilbydes familieplejere en pensionsordning i Pensionskassen for Socialpædagoger, Socialrådgivere og Kontoransatte under PKA. Det blev omtalt på Socialpædagogernes landskonference for familieplejere.

Der arbejdes på den endelige udformning, som kommer til at indebære, at familieplejerne – i lighed med de øvrige grupper – ikke skal indgive helbredsoplysninger, og at ordningen bliver frivillig og selvbetalt. Endvidere bliver ordningen kun for medlemmer af Socialpædagogerne.

– På generalforsamlingen for Pensionskassen for Socialpædagoger, Socialrådgivere og Kontorpersonale har vi lavet en principvedtagelse om at åbne døren til vores pensionskasse for familieplejere. Og vi glæder os til at præsentere en konkret model i det nye år, siger Socialpædagogernes kasserer Kaj Skov Frederiksen.

I hans øjne er fordelen for familieplejerne især, at PKA tilbyder en god ordning med små administrationsomkostninger og højt afkast.

Stort behov

– Der er jo ikke nogen ejere, som skal tjene penge, og derfor er det en bedre ordning for familieplejere end i dag, hvor de fx er henvist til banker eller private pensionskasser, der skal tjene penge til deres ejere. Endvidere er PKA en af Danmarks største pensionskasser med 270.000 medlemmer, og det giver nogle stordriftsfordele, siger han.

Familieplejerne har længe efterspurgt en pensionsordning, og Socialpædagogernes familieplejeundersøgelse viser, at mange har en lang anciennitet.

– Derfor er behovet for en god pensionsopsparing stort, da det jo ellers drejer sig om mange års beskæftigelse uden pensionsopsparing, siger Kaj Skov Frederiksen, der ser pensionsordningen som en sejr. 

– Og i mine øjne er det helt naturligt, at tilbuddet kun er for medlemmer af Socialpædagogerne – for det er jo vores pensionskasse, der åbner dørene, siger han. 

Når pensionsmodellen er helt på plads, kommer der mere information til familieplejerne.

Nærværende fagblad bringer endvidere en reportage fra landskonferencen i et senere nummer. 

 

Bliv medlem