Gå til indhold

Familieplejere

Minister opfordrer til klare aftaler

Ikke alle plejefamilier skal ansættes af kommunen som lønmodtagere. Men der skal være klare aftaler, lyder det fra social- og indenrigsministeren i et svar vedrørende plejefamilier

30. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

’Jeg kan godt forstå, at man som plejefamilie kan blive frustreret, hvis der ikke er klarhed over konsekvenserne af en aftale om et plejeforhold. Der er det vigtigt, at kommunerne og plejefamilierne laver klare aftaler – ikke mindst begrundet i hensynet til at skabe ro og stabilitet omkring de anbragte børn.’

Sådan lyder en del af social- og indenrigsminister Karen Ellemanns (V) svar på et spørgsmål fra den konservative Mette Abildgaard, som den 23. september stillede et spørgsmål til ministeren omkring plejefamilier.

Her bad hun bl.a. Karen Ellemann om at kommentere på den frustration, som mange plejefamilier giver udtryk for i forhold til, at de af KL anses som selvstændige og har vilkår derefter, mens de i forhold til ferieloven og SKAT anses som lønmodtagere.

‘Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at forskellige offentlige instanser ikke anser ansættelsen som værende af samme karakter? Og hvilken karakter mener ministeren, at ansættelsen har – er plejefamilier selvstændige eller lønmodtagere?’, lød det bl.a. i spørgsmålet.

Ikke alle er lønmodtagere

Men ministeren tager i sit svar ikke direkte stilling til, hvorvidt plejefamilier skal anses som selvstændige eller lønmodtagere. I svaret hedder det bl.a.:

‘Jeg synes, at den store styrke ved plejefamilier netop er, at de er familier, som kan give tryghed, kærlighed og struktur. Derfor vil jeg heller ikke arbejde for, at alle plejefamilier skal ansættes af kommunerne som lønmodtagere.’

Karen Ellemann giver udtryk for, at plejefamilierne løfter en meget stor og værdifuld opgave i indsatsen for udsatte børn og unge – fordi det betyder meget at vokse op med en hverdag så tæt som muligt på andre børns og med stabile relationer til voksne. Men selve ansættelsesforholdet skal ifølge ministeren baseres på aftaler mellem kommune og plejefamilie.

‘Spørgsmålet om plejefamiliernes kontraktretlige status og vilkår er ikke reguleret i serviceloven, men er et aftalespørgsmål mellem plejefamilie og kommune. Hvordan plejefamilien og kommunen vælger at indgå en aftale om plejeforholdet, kan have betydning for, hvorvidt plejefamilien anses som lønmodtagere eller som selvstændige erhvervsdrivende fx i relation til skat og ferie. Disse områder hører under henholdsvis skatteministerens og beskæftigelsesministerens ressort’, lyder det fra Karen Ellemann. 

 

Bliv medlem