Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Samarbejde er koden

Dialog mellem ledelse og medarbejdere er en helt afgørende forudsætning for at bremse dårligt psykisk arbejdsmiljø. Sådan lød budskabet på LO-konference

2. oktober 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

– Vi står over for en massiv udfordring i disse år. Antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader er næsten fordoblet de seneste ti år – medarbejdere bliver syge af for højt et arbejdspres, mobning, forandringer, vold og trusler og følelsesmæssige belastninger. Og vi mangler endnu at knække koden til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, så vi kan holde til at blive på arbejdsmarkedet, til vi er 70.

Sådan lød det indledningsvis fra LO’s næstformand, Lizette Risgaard, da hun 21. september åbnede LO’s konference om psykisk arbejdsmiljø.

I løbet af dagen styrede DR-journalist Martin Krasnik de cirka 100 deltagere gennem tre forskellige paneldebatter med hvert sit fokus. Første emne til debat var ledelse som et samarbejdsanliggende, hvor en af paneldeltagerne, professor på CBS Steen Hildebrandt, slog fast, at moderne ledelse ikke længere er et rent ledelsesanliggende.

– Ledelse er et fælles anliggende mellem lederne og medarbejderne, og det baserer sig på hele samarbejdssystemet. Fænomenet ledelsesret holder ikke i dag, ligesom skriftlige aftaler og politikker ikke i sig selv løser problemerne. Det handler om at få tingene til at fungere i hverdagen på arbejdspladsen – og her spiller mange forskellige ting som menneskesyn, holdninger, samtaler og den daglige fælles dialog ind på samarbejdet, sagde Steen Hildebrandt.

Psykisk arbejdsmiljø i tal


En særkørsel, som LO har fået lavet på baggrund af den landsdækkende undersøgelse ‘Arbejdsmiljø og helbred’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser, at lønmodtagere i Danmark oplever store udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø:

  • 367.000 lønmodtagere har sjældent eller aldrig tid nok til at løse deres opgaver på jobbet.
  • 320.000 får ikke den ledelsesmæssige støtte og hjælp, de har brug for.
  • 101.000 får sjældent eller aldrig den information, de behøver for at udføre deres arbejde.

 

Den fleksible trio

Op til konferencen har LO gennemført et stort udviklingsprojekt omkring psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området, og en af projektets hovedkonklusioner er, at den danske model med samarbejdssystemet kan bidrage til at løse problemer inden for det psykiske arbejdsmiljø. Dagens andet tema tog derfor afsæt i de tillidsvalgte og deres roller og kompetencer, og her gav arbejdsmiljøforsker Hans Jørgen Limborg fra Team Arbejdsliv et bud på, hvordan man kan forny samarbejdet på arbejdspladsen.

– En moderne leder ved godt, at man ikke kan drive en virksomhed uden et tæt samarbejde med medarbejderne – og at det ikke nødvendigvis skal ske gennem det formaliserede samarbejdssystem, sagde han og introducerede dernæst deltagerne for begrebet ‘trioen’, der består af leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant.

– Trioen er et billede på et mere uformelt samarbejde end det, der normalt finder sted i samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg og hele MED-systemet. De nøglepersoner, der indgår i trioen, kan arbejde mere fleksibelt. De kan mødes, når der opstår et problem, der skal løses – og de kan træffe en beslutning og føre den ud i livet. Det er en samarbejdsform, der ikke er så formel – men som giver synlige resultater, lød det fra Hans Jørgen Limborg.

Vi må sluge nogle kameler

Et tæt, uformelt samarbejde mellem tillidsvalgte og ledelse kræver, at alle parter har modet til at sluge nogle kameler – og lytte til modparten, lød det fra formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye, som også sad med i panelet.

– I vores organisation har vi både et formelt og et uformelt samarbejde, og selvom vi er uenige om masser af ting, har vi en fælles interesse i at få en svær arbejdsplads til at fungere. Vi har fx valgt at etablere ressourceudvalg i alle fængsler, hvor medarbejdere og ledelse diskuterer, om man bruger pengene rigtigt, sagde Kim Østerbye og understregede, at både ledelse og tillidsvalgte i den sammenhæng har måttet bløde lidt op på de traditionelle roller.

– Ledelsen skal ikke råbe ledelsesret hver gang, ligesom de tillidsvalgte ikke hele tiden skal vifte med overenskomsten. De formaliserede regler og roller løser sjældent problemerne alene – vi skal turde stille os sammen ud på en fælles platform, hvor vi lytter til hinanden og respekterer hinandens synspunkter, sagde han.

I dagens sidste paneldebat gik diskussionen på, hvorvidt psykisk arbejdsmiljø er noget, der skal reguleres via partsaftaler, overenskomster eller lovgivning. Her var Socialpædagogernes formand Benny Andersen en af deltagerne.

– Vi oplever i Socialpædagogerne en voldsom acceleration i antallet af medlemmer, der får en psykisk belastning i deres arbejde. Derfor er det helt afgørende, at man ikke betragter psykisk arbejdsmiljø som en sidevogn for sig selv – det skal være en del af aftalesystemet. Og det er et område, vi skal tage meget alvorligt, lød det fra Benny Andersen, som påpegede kompleksiteten i det psykiske arbejdsmiljø.

– Mange forskellige elementer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø, herunder vores faglighed, hvordan vi er klædt på til at løfte opgaven, hvordan vi tilrettelægger arbejdstiden og planlægger arbejdet. Hvis vi tænker arbejdsmiljøarbejdet i en helhed, kan det blive nemmere at implementere i hverdagen. Det kræver blot lidt øvelse, sagde Benny Andersen. 


Læs LO-rapporten ‘Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området’ via www.kortlink.dk/hdk7

 

 

Bliv medlem