Gå til indhold

Udviklingshæmmede

Design af relationer

Samarbejde mellem Skansebakken og Designskolen i Kolding har skabt kontakter uden for botilbuddet

30. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

Tingene skal gøres bedre og billigere. Det var vilkårene for den offentlige sektor i Vejle Kommune. Derfor gik handicapchefen Kirsten Bundgaard utraditionelt til værks og inviterede Designskolen i Kolding til at komme med bud på, hvordan det kunne gøres. Resultatet blev projektet ‘Design af relationer’, som handler om at skabe relationer mellem de fysisk og psykisk handicappede borgere, som bor på Skansebakken i Brejning, deres familie, venner og øvrige samfund.

Vejle Kommune bad Designskolen arbejde med på de tre opstillede mål med designprojektet: Det skulle skabe uændret eller større livskvalitet for beboerne, skabe faglig udvikling for medarbejderne og endelig på længere sigt være alternativer til mere udgiftstunge ydelser.

– Overordnet set står det specialiserede handicapområde i det dilemma, at borgernes primære relationer er de professionelle, og når der samtidig bliver effektiviseret, bliver der skåret i relationerne, siger Kirsten Bundgaard.

Vejle Kommune ønskede ikke at reducere i relationerne og derfor gik man nye veje ved at kontakte Designskolen.

Designskolen fik til opgave at kigge på relationerne, og i samarbejde med Skansebakken blev de enige om at kigge på gæstebuddet som nøgle til at skabe flere og ikke-betalte relationer.

IPad og faglighed

Til det brug inddrog man hverdagsteknologien – iPads og facebook – som kommunikationsværktøjer, der kan give borgerne relationer uden for Skansebakken.

Der blev desuden etableret et kommunikationstræ, som tydeligt viser både gæster og medarbejdere, hvad gæsterne kan lave sammen med beboerne.

Endelig blev der fokuseret på, hvordan man kan finde frem til mennesker, der gerne vil have kontakt med beboerne på Skansebakken.

Samarbejdsprojektet vandt i 2013 KL’s innovationspris. Beboerne fik kontakt til frivillige uden for Skansebakken, via teknologien er kommunikationen med fx forældre og familie blevet bedre, og endelig har det øget medarbejdernes faglighed.

– Designskolens faglighed har været mærkbar og udfordrende. Det har været nærmest magisk at opleve, at en faglighed så fjernt fra specialpædagogikken har været det, som fik det bedste frem i vores pædagogiske faglighed, siger Kirsten Bundgaard.

Skansebakken har samlet sine erfaringer med at designe relationer i rapporten ‘Design af relationer – et samarbejde om at designe relationer til nogle af velfærdssamfundets mest handicappede’. 


Rapporten kan downloades via www.kortlink.dk/fqrn

 

Bliv medlem