Gå til indhold

Tilbageblik

Socialpædagogerne ønsker lovændring

Reglerne for magtanvendelser over for anbragte børn bør justeres. Det mener formanden for Socialpædagogerne, der også vil have reglerne til at gælde for familieplejere

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Hver dag i december gentager det samme scenarie sig: Et af de store børn på døgninstitutionen ødelægger de julegaver, som de små børn laver i den fælles julestue. Bør det være lovligt at føre den store ud af fællesrummet?

Ja, mener Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

I dag skal fortsat ophold i fællesskabet med bekendtgørelsen ord være ‘uforsvarligt’, for at det er tilladt at anvende fysisk magt og føre barnet eller den unge til et andet rum.

Men det bør i højere grad end i dag også være tilladt at føre barnet væk, hvis det ødelægger fællesskabet sådan som det er beskrevet i eksemplet med julegaverne.

– Et andet eksempel kan være et barn, der ødelægger aftensmåltidet for alle ved at smide med maden, siger Benny Andersen, der også mener, at det bør være muligt at forhindre en ung i at spille høj musik midt om natten, hvis det fx forhindrer de andre børn i at sove og dermed passe deres skole.

– I sådan et tilfælde bør det af hensyn til fællesskabet være lovligt fx at kappe strømforsyningen, siger Benny Andersen, der i samme åndedræt påpeger, at magtanvendelser altid skal være sidste udvej.

– Derfor er der først og fremmest brug for pædagogiske redskaber og høj faglighed, siger han.

Repræsenteret i udvalget

Et andet punkt, hvor Benny Andersen ønsker en lovændring, er spørgsmålet om magtanvendelser overfor anbragte børn i familiepleje. I dag gælder kun straffeloven, men Benny Andersen mener også, at familieplejerne bør omfattes af de regler, der gælder for anbragte børn på fx døgninstitutioner og opholdssteder.

– Det kan godt være, at der på nogle punkter skal være nogle lidt andre regler for familieplejere, men som hovedregel mener jeg, at reglerne bør være de samme, hvad enten et barn er anbragt i familiepleje eller på døgninstitution. Især fordi vi jo ved, at mange af de børn, der tidligere ville være blevet anbragt på døgninstitution i dag anbringes i familiepleje, siger Benny Andersen.

Ud over at sikre såvel børn som familieplejeres retssikkerhed gennem klare regler, ser Benny Andersen én store fordel ved at omfatte familieplejerne af regelsættet: Kravet om indberetning af alle former for magtanvendelser.

– Et krav om indberetninger får magtanvendelser frem i lyset, og så bliver det muligt at lære af dem og fx ændre adfærd.

Med ved bordet


Hvordan bør reglerne være for magtanvendelser overfor anbragte børn og unge? Det belyser et udvalg under Socialministeriet for øjeblikket med henblik på evt. at anbefale en lovændring.

Socialpædagogerne er repræsenteret i udvalget, der ventes at komme med en betænkning inden for de næste måneder.

 

Kropsvisitering

Når det gælder de sikrede institutioner, mener Benny Andersen derimod ikke, at der er behov for en lovændring.

– Der er nogle, der har ytret ønske om, at socialpædagoger skal have lov til at kropsvisitere, men det mener jeg ikke. Det bør fortsat være en politiopgave, for jeg mener ikke, at det stemmer overens med den socialpædagogiske rolle, der jo i meget høj grad handler om at skabe en god relation. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder, at der er brug for socialpædagoger på de sikrede institutioner og ikke fx fængselsbetjente.

I Benny Andersens øjne er reglerne for magtanvendelser vigtige for socialpædagogers arbejdsmiljø.

– Det gælder om at gøre dem helt klare. Under alle omstændigheder er det meget ubehageligt at anvende magt over for et andet menneske, og hvis der oven i købet er tvivl om, hvorvidt det er lovligt, er det endnu værre, siger han. 

 

Bliv medlem