Gå til indhold

Tilbageblik

…skriver fagbladet Socialpædagogen

I 2014 citerede andre medier 27 gange Socialpædagogen. Det var især artikler om magtanvendelser, der vakte genklang i omverdenen

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Skal der laves nye regler for plejefamilier i de tilfælde, hvor der bliver brugt tvang? Spørgsmålet splitter en række fagfolk, som fagbladet Socialpædagogen har talt med. Sådan skrev Berlingske i juni måned, og det er et af 27 eksempler på, at historier fra Socialpædagogen har fundet vej fra bladets spalter og ud i den større verden.

I år har netop magtanvendelse været det tema, der har haft klart størst interesse i andre medier, og lidt over halvdelen af citaterne stammer fra artikler om det emne. Herunder både artikler, der beskriver problemer som fx at familieplejere udøver magt i det skjulte, fordi der ikke er krav om registrering – og artikler, der peger på løsninger i form af pædagogiske tiltag, der mindsker brugen af magt.

Eksempelvis beskrev Lolland Falster Tidende – på baggrund af en artikel i Socialpædagogen – hvordan det tidligere Børne- og Ungecenter BUC i Nakskov gennemgik en succesfuld forvandling fra at være et døgntilbud, hvor de unge nat efter nat hamrede rundt med køller på taget – til at være et velfungerende dagtilbud med høj faglighed.

Ledsagelse

Det emne, der har skabt næststørst interesse, er problemstillingerne omkring fx udviklingshæmmede, der går glip af ferier eller fritidsfornøjelser, fordi de ikke kan få en ledsager med. Her har Kristeligt Dagblad, BT og dknyt citeret Socialpædagogen – bl.a. refererede Kristeligt Dagblad en diskussion blandt fagfolk om fordele og ulemper ved muligheden for egenbetaling, og BT refererede en forstander, der fortalte om konsekvenserne af, at udviklingshæmmede ikke må betale udgifterne til fx at tage en pædagog med til koncert.

Når det gælder historier om konkret, socialpædagogisk arbejde, er det især de lokale medier, der har vist interesse. Eksempelvis bragte Folkebladet Glostrup, Vallensbæk, Brøndby en forsidehistorie om det socialpædagogiske arbejde på Glostrup Observationshjem, der var baseret på et interview i Socialpædagogen. ‘Efter et halvt år kunne Laus mor klare sig selv’, hed artiklen i Folkebladet, der indgående beskrev, hvad der sker, når en bartender ringer til politiet og fortæller, at en mor har taget sit spædbarn med på værtshus.

Andre citathistorier har eksempelvis handlet om misbrugsbehandling til udviklingshæmmede, indsamling af bøger til udsatte børn og afslag til pædagogstuderende, der ønsker at specialisere sig i socialpædagogik. 

 

Bliv medlem