Gå til indhold

Tilbageblik

Misbrugsbehandling godt fra start

Medarbejderne skal på kursus i at tale med udviklingshæmmede om deres misbrug og lære at støtte dem til at komme i behandling

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

I foråret åbnede Aalborg Kommunes nye Videncenter til afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper (VAMIS). Her kan personer med nedsat psykisk funktionsevne få tilbudt en misbrugsbehandling, som er målrettet dem.

Interessen for projektet har vist sig større end forventet, fortæller lederen af projektet, socialpædagog Linda Primdahl.

– Det gælder både hos målgruppen og hos de medarbejdere, som skal støtte borgerne gennem en behandling. Mange udviklingshæmmede, der er faldet fra i det almindelige behandlingstilbud, vil gerne deltage. 

Men behandlingsforløbet går langsommere end projektmedarbejderne havde forventet.

– Vi bruger meget tid på at tale med dem om deres misbrug, og hver enkelt skal have en forklaring, som passer til hans eller hendes udviklingsniveau. Men det positive er, at de møder op igen og igen og ringer, hvis de er forhindret. De anstrenger sig virkelig for at overholde aftaler, siger Linda Primdahl.

Vi skal have uddannelsen med

Det første halve år har også vist, at det er nødvendigt, at medarbejderne kommer på kursus i at tale med de udviklingshæmmede om deres misbrug. Det drejer sig om at kunne mestre den såkaldte motiverende samtale, hvor medarbejderne har en viden om det at være misbruger, fx hvad det vil sige at have trang til spiritus, fortæller Linda Primdahl.

– Vi kan se, at det er utrolig svært for borgerne at agere, hvis projektet og de medarbejdere, der skal støtte dem på bostederne eller som kontaktperson, har forskellige tilgange til at tale om misbrugsbehandling, siger hun.

I projektet er der lagt op til, at medarbejderne på bostederne eller støttekontaktpersonerne arbejder videre med beboerens misbrugsbehandling.

Medarbejderne har vist stor interesse for projektet, men mange melder også tilbage, at det er svært at finde ud af, hvad de skal gøre, når de står over for en misbruger. De har brug for viden og retningslinjer, og de føler sig ofte meget alene, når de skal hjælpe en borger, der har misbrugsproblemer, fortæller Linda Primdahl.

En del medarbejdere har allerede været på kursus i misbrugsbehandling, men mange mangler endnu, og set i det berømte bakspejl, ville projektmagerne gøre det anderledes, hvis de skulle starte op i dag.

– Vi ville starte med at uddanne personalet, siger Linda Primdahl.

Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne arbejder i øjeblikket på at udarbejde fælles misbrugsstrategier og retningslinjer.

VAMIS uden for Aalborg

Det er ikke kun inden for Aalborg Kommunes egne grænser, der er interesse for at kunne tilbyde misbrugsbehandling til udviklingshæmmede. En del af behandlingsprogrammet VAMIS bygger på et hollandsk koncept, som Aalborg Kommune har købt rettighederne til at bruge.

– Vi er i kontakt med flere kommuner, som er interesserede i at bruge konceptet, siger Linda Primdahl.

Foreløbig har Københavns Kommune købt konceptet og har med hjælp fra VAMIS uddannet en gruppe medarbejdere, der skal uddanne kontaktpersoner og ansatte på bostederne. 

 

Bliv medlem