Gå til indhold

Tilbageblik

Hjælp på vej til overset gruppe

Arash Skelberg stod i 2014 bag en rapport, der viste, at unge med anden etnisk baggrund end dansk kun sjældent finder vej til specialtilbud for autister. For at sikre dem hjælp, er der nu udviklet et kursusforløb for fagfolk, og andre initiativer er på vej

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Trine Kit Jensen

Min undersøgelse skal ikke samle støv i en skuffe. Sådan lød det fra Arash Skelberg, der er socialpædagog, master i socialpædagogik og ansat som socialkonsulent i BOAS Mentor, da Socialpædagogen i april interviewede ham om rapporten ‘Autisme blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk – fakta eller en myte’.

Undersøgelsen var den første herhjemme, der satte fokus på etnicitet og autisme. Den dokumenterede, at kun få unge med anden etnisk baggrund end dansk finder vej til specialtilbuddene på autismeområdet, og rapporten har fået stor opmærksomhed.

– Min mission var i første omgang at få italesat problemstillingen, og det er lykkedes. Rapporten har fået meget omtale, og fagfolk mange steder nikker genkendende til problemet, siger Arash Skelberg, der selv har fulgt op på undersøgelsen med konkret handling. 

Sammen med dansk-pakistanske Jamilla Jaffer, der oprindelig er uddannet jurist, men nu arbejder med interkulturel kommunikation, har han udviklet et kursusforløb for fagfolk i social- og sundhedssektoren. Kurset skal klæde fagfolkene bedre på til mødet med indvandrer- og flygtningefamilier, der ofte har et andet handicap-syn og en anden måde at tackle problemerne på end danske familier.

– Vi har valgt at brede kurset ud, så det fokuserer på hele spektret af psykiske lidelser og ikke kun på autismeområdet. De kulturelle vanskeligheder og de dilemmaer, der er i mødet med systemet, gør sig nemlig gældende uanset hvilken diagnose, der er tale om, siger Arash Skelberg.

Kursusforløbet bliver netop nu markedsført, bl.a. til de 39 specialtilbud landet over, der deltog i undersøgelsen. Samtidig er Arash Skelberg og Jamilla Jaffer i dialog med bl.a. Psykiatrifonden og organisationen Bedre Psykiatri.

– Vi er endnu i brainstorm-fasen, men har bl.a. aftalt et nyt møde med Psykiatrifonden, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi kan arbejde videre med nogle af fokusområderne i rapporten og udmønte dem i konkret praksis, fortæller Arash Skelberg.

I sin rapport pegede Arash Skelberg på, at der er brug for en indsats på mange fronter for at nå unge med indvandrerbaggrund. Derfor glæder han sig over, at Socialministeriet i det forløbne år har sat midler af til forskning i krydsfeltet mellem etnicitet og handicap.

– Der er kommet større fokus på området, og jeg er sikker på, at der i løbet af de næste år vil ske meget på feltet, siger han. 

 

Bliv medlem