Gå til indhold

Tilbageblik

Familiesupplerer er også et job

Familiecenter Toftegård samler alle trådene omkring udsatte børn og unge og supplerer familier, der har brug for støtte

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

Forholdene på Døgntilbuddet BUC i Nakskov var kaotiske. De anbragte børn og unge havde mere eller mindre overtaget magten. Seks forskellige ledere havde på fire år stået i spidsen for BUC, der havde et dårligt ry som arbejdsplads. Derfor besluttede politikerne i 2011 at lukke tilbuddet, men før de nåede at effektuere beslutningen, modtog de et forslag fra lederen og medarbejderne om, hvad der skulle til, for at de kunne yde et godt fagligt arbejde over for de udsatte børn og unge. Politikerne lyttede, og i stedet for at lukke døgntilbuddet blev det ændret til dagtilbuddet Toftegård, hvor omdrejningspunktet er faglighed i det pædagogiske arbejde. Det målbare resultat er færre magtanvendelser og lavere sygefravær blandt de ansatte og bedre karakterer til børnene i den interne skole.

Siden Socialpædagogen i maj beskrev denne positive udvikling, har dagtilbuddet Toftegård taget endnu et kvantespring. Det er lagt sammen med Familiecenter Lolland, og hedder i dag Familiecenter Toftegård. Socialpædagog Diana Leicht Christensen, der var leder af dagtilbuddet, er nu leder for familiecentrets omkring 80 medarbejdere.

Familiecentret tilbyder mange forskellige ydelser, fx familiebehandling, vejledning, psykologsamtaler og psykologiske udredninger.

Samtidig med sammenlægningen har familiecentret også fået tildelt mere kompetence.

– Når familien er hos os i familiecentret, er det os, der har kompetencen til at beslutte, hvilke foranstaltninger, familien fx skal have tilbudt, siger Dianna Leicht Christensen.

Skal gemme fordomme væk

Familiecenter Toftegård har føjet endnu en ydelse til sin vifte af tilbud. Udsatte forældre kan få tilbudt en såkaldt familiesupplering, hvor en medarbejder skal supplere forældre, der ikke selv kan klare forældreskabet.  

– Det drejer sig om familier, hvor børnene er udsatte for svigt, der skader deres trivsel, udvikling og sundhed, og hvor forældrene ikke uden betydelig hjælp kan skabe de nødvendige rammer for børnenes opvækst, siger Diana Leicht Christensen.

Familiecentret har ansat to familiesupplerere og er i færd med at ansætte endnu en. Familiesupplereren kommer i hjemmet og er meget tæt på familien, så det kræver rigtig stor faglighed, fordi det er familiesupplereren, der fx vurderer, om et barn skal i aflastning, og om det mistrives. Det kræver fleksibilitet og omtanke, så man fx fylder køleskabet op med mad, hvis der ikke er noget, eller køber en tandbørste til barnet, forklarer Diana Leicht Christensen.

– Det kræver også, at man kan gemme sine egne normer for et familieliv væk, så snart man træder ind over dørtærsklen, og støtte familien til at leve sit eget familieliv, så det er sundt for alle familiemedlemmerne. Medarbejderen skal kunne supplere det, som familien ikke selv magter.

Som for de andre stillinger i Familiecenter Toftegård kræver det mange kompetencer at være familiesupplerer. Udover en pædagoguddannelse eller lignende, skal der være fyldt mere på i form af arbejdserfaringer med udsatte, terapeuterfaringer og en rig vifte af efteruddannelse, fortæller Diana Leicht Christensen.

– Når man starter, er man ikke uddannet til at være familiesupplerer, men grundfagligheden skal være på plads. Det nytter ikke, at man bliver blæst omkuld af de store udfordringer, vi møder hos de udsatte familier.

Det er også et krav til medarbejderne, at man kan modtage supervision og indgå i en supervisions-gruppe, hvor ens person og faglighed bliver sat under lup, forklarer Diana Leicht Christensen.

– Vi er undertiden udsat for ganske alvorlige ting i familierne, og hvis man ikke får supervision, går man ned på det. Supervision skal også gerne modvirke et tunnelsyn på familien. Man skal gerne kunne være åben over for forskellige muligheder for at hjælpe familien. 

 

Bliv medlem