Gå til indhold

Tilbageblik

Arbejdsmiljø og faglighed

Socialpædagogerne vedtog i 2014 en arbejdsmiljøstrategi, der skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

At det ikke står for godt til med arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser, viser både Socialpædagogernes egen arbejdsmiljøundersøgelse, der blev offentliggjort i efteråret 2014, og andre undersøgelser. Således kan Ugebrevet A4’s undersøgelse fra efteråret 2013 fortælle, at socialpædagoger har det fjerde dårligste arbejdsmiljø i Danmark.

Og virkeligheden på de socialpædagogiske arbejdspladser taler desværre også sit tydelige sprog om et belastet arbejdsmiljø. I maj 2013 dræbte en beboer på bostedet Blåkærgård en medarbejder, og i maj 2014 blev to medarbejdere på forsorgshjemmet Saxenhøj knivdræbt af en beboer.

Arbejdsmiljøet skal forbedres, er alle enige om.

Socialministeriet har netop igangsat et projekt, der skal indsamle erfaringer fra botilbud med alvorlig vold og vold med døden til følge. Formålet er at analysere volden og se på, hvordan man kan forebygge den.

Også hos Socialpædagogerne bliver der arbejdet på at få skabt bedre arbejdsforhold, så socialpædagoger ikke skal risikere liv og helbred, når de passer deres arbejde. Og på kongressen i november vedtog de delegerede en strategi for forbundets arbejdsmiljø.

Hånd i hånd

Kernen i arbejdsmiljøstrategien er ideen om, at faglighed og et godt arbejdsmiljø er hinandens forudsætninger – og at den socialpædagogiske praksis og udvikling af fagligheden derfor er uadskillelig fra arbejdsmiljøindsatsen.

Forbundets næstformand Marie Sonne sagde på kongressen:

– Hvis man som medarbejder eller leder har et dårligt arbejdsmiljø, er rammerne for at yde en høj kvalitet over for borgeren under pres. Det ved vi. Så dårligt arbejdsmiljø rammer dobbelt. Dårligt arbejdsmiljø er kimen til nedsat arbejdsglæde, der giver større sygefravær.

Da kongressen havde besluttet en arbejdsmiljøstrategi, blev de forskellige punkter i strategien diskuteret i workshops blandt de delegerede.

Socialpædagogernes Hovedbestyrelse vil med afsæt i arbejdsmiljøstrategien og resultaterne fra de 10 workshops i den kommende tid debattere, hvordan man fremover kan arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet. 

 

Bliv medlem