Gå til indhold

Spådom

Løsningsorienteret Profeti

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af profetbestyreren

Vi er nået langt – nu skal vi videre. Sådan sagde en vis forbundsformand i afvigte år – og han har ret: Profetbranchen er fortsat i en rivende udvikling. Ok, ikke alle i branchen er lige fine i kanten – tænd blot for dit tv en aften – men profeteret, det bliver der.

Men nu handler det hele jo ikke bare om at forudsige i øst og vest, det skal jo også føre til noget. Man skal så at sige kunne profitere af profetierne.

Derfor introducerer vi nu Løsningorienteret Profeti®.

Ja, ikke at det ændrer en tøddel på de grundlæggende præmisser – der skal fortsat prioriteres benhårdt, vælges mellem noget, der indimellem kan fremstå som pest og kolera, og der vil fortsat blive afregnet ved kasse 1 ved årets udgang.

Næ, det er dig, kære aspirant, der skal nytænke, være innovativ og se muligheder. Så lyt til den indre profet. Jo, den er derinde – dér, omme bagved vanedyret, den indre hønsehund og de andre væsener, der befolker os alle.

God profeti!


1. Hedder statsministeren efter det kommende folketingsvalg fortsat Helle Thorning-Schmidt?
Ja                                        Nej

Hedder statsministeren efter det kommende folketingsvalg fortsat Helle Thorning-Schmidt?Ja                                        Nej

2. Er Manu Sareen fortsat socialminister efter valget?
Ja                                        Nej

3. Stiger ansøgertallet til pædagoguddannelsen ved studiestarten efter sommerferien i forhold til tallet for 2014?
Ja                                        Nej

4. Stiger stemmeprocenten ved urafstemningen om OK 2015 blandt Socialpædagogernes medlemmer i forhold til afstemningen i 2013?
Ja                                        Nej

5. Bliver regeringen pålagt eller går den selv i gang med at lave regler, der sikrer forsikringsdækning af socialpædagoger, der kommer til skade i arbejdet med en borger, der ikke selv har en forsikring?
Ja                                        Nej

6. Kommer der en ny reform af dagpengeområdet inden folketingsvalget?
Ja                                        Nej

7. Vedtager både LO og FTF på deres kongresser at gå videre med planerne om en fusion?
Ja                                        Nej

8. Er ledigheden blandt Socialpædagogernes medlemmer pr. 1.10. 2015 lavere en ved samme tidspunkt i 2014?
Ja                                        Nej

9. Er der flere medlemmer (opgjort som fuldtidsbetalende) af Socialpædagogerne pr. 1.5. 2015 i forhold til samme tidspunkt i 2014?
Ja                                        Nej

10. Vil der være flere hjemløse i forhold til 2013, når SFI igen i 2015 opgør antallet af hjemløse i Danmark?
Ja                                        Nej

11. Sølund Festivalen fylder 30 år – kommer der flere gæster i 2015 end i 2014?
Ja                                        Nej

12. Bliver Dronning Margrethe farmor igen igen?
Ja                                        Nej

13. Lykkes det fodboldlandsholdet at kvalificere sig til EM 2016 i Frankrig?
Ja                                        Nej

Hvor intet andet er anført, er det status pr. 5. december 2014, der gælder.


Du kan deltage på to måder:

Hvis du nænner det, kan du klippe bagsiden af bladet, krydse dine svar ind og sende dem i en kuvert til Socialpædagogen, Brolæggerstræde 9, 1211 København K, mrk: Profetkonkurrence.

Eller du kan sende en mail til quiz@sl.dk – skriv blot numrene på spørgsmålene, dine svar og dit navn, adresse og medlemsnummer/cpr-nummer.

I begge tilfælde skal vi have profetien senest den 16. januar 2015.

 

Bliv medlem