Gå til indhold

Prik

Kære nye pædagogstuderende

30. januar 2015

Artikel

Forfattere: Af Katrine Aagaard og PLS

Nu starter rejsen – jeres rejse ud i pædagogikken, som for mange af jer kommer til at blive en dannelsesrejse. I kommer til at stifte bekendtskab med utallige teoretikere og menneskesyn, og I kommer til at udvikle jer med den pædagogiske profession igennem refleksioner og debatter.   

Det ligger til pædagogen at være kritisk, og I kommer til undervejs på studiet at finde ud af, at det er gennem kritisk dannelse, at vi kan udvikle og ændre professionen. Her vil det blive jeres fornemmeste opgave at være kritiske under studiet, om det så handler om dårligt studiemiljø eller om at give feedback på den måde, I får undervisning på.

Vi er som kommende pædagoger med til at præge fremtiden – vi som pædagogstuderende er fremtiden. Vi er med til at forme pædagogikken og vælge, hvilken retning den pædagogiske profession skal gå.

I det hele taget har vi et kæmpe ansvar for samfundet og for alle individer i det – det ansvar tager vi gerne, for det er jo netop pædagoger, vi er ved at uddanne os til.

Nogle kommer til at arbejde med børn. Vi skal have børnene i de første år af deres liv, hvor nogle af vores opgaver bl.a. vil være at klæde børnene på og give dem en forståelse for vores samfund og det demokrati, vi lever i.

Andre skal være der for den udviklingshæmmede og støtte individet til at kunne klare en hverdag selv og lave små tiltag i dagligdagen, som kan gøre en kæmpe forskel. Her vil I opdage betydningen af begreber som brugerinddragelse og indflydelse.

Dannelse og udvikling er nøgleordene i vores arbejde, i teorien og i menneskesynet. Det er igennem relationer, vi udvikler os. Det er relationen imellem jer som studerende og borgerne, som bliver afgørende for jeres pædagogiske praksis. Husk på, at individer er unikke og forskellige, så I bliver nødt til at acceptere én ting: I pædagogikken er der ingen facitliste.

Der er et paradigmeskifte i den pædagogiske profession, hvor det er markedstænkning, der præger det pædagogiske område på studiet – ikke mennesket og dets udvikling.

I kommer til at opleve en praksis med undernormeringer og med besparelser, hvor politikerne har valgt at skære helt ind til benet på institutionerne. Det er også dér, I kommer til at finde ud af, hvor vigtigt det er, at vi står samlet i et stort fagligt fællesskab, og hvorfor det er vigtigt, at vi er kritiske, men konstruktive.

Vi kan sammen skabe positive udviklinger, hvor det er mennesket, der er i fokus – i fællesskab kan vi skabe nye retninger.

Det er i fællesskab, vi skaber forandringer – vi er aldrig stillestående, for pædagogikken er altid i udvikling. Det er i fællesskab, vi bryder markedstænkningen, det er i fællesskab, vi skal sikre, at mennesket altid står først og aldrig sidst.

Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) er jeres kommende fagforening og studieorganisation. PLS er pædagogstuderende som arbejder for pædagogstuderende.

PLS er dem, der tør at tage kampen sammen med jer, for faget og for professionen.

PLS er der, fra I starter til I slutter – vi følger jeres rejse gennem hele uddannelsen.

Vi tre faglige sekretærer ønsker jer en god studiestart. Husk, at PLS er der igennem hele studiet, hvis I har brug for hjælp, råd og vejledning. 


Katrine Aagaard er faglig sekretær i PLS. Læs mere på www.pls.dk

 

Deltag i debatten


  • Hvorfor har du søgt ind på pædagoguddannelsen?
  • Hvad glæder du dig mest til på studiet?
  • Hvad forstår du ved ordet pædagogik?

Bliv medlem