Gå til indhold

Magtanvendelser

En halv million til forebyggelse

Færre konflikter og mindre fysisk magt. Det skulle gerne blive resultatet af to metoder, der med støtte fra Socialministeriet skal afprøves på socialpsykiatriske botilbud i Sæby, København og Aarhus

30. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Hvad skal der til for at undgå, at netop ‘Kirsten’ bliver vred og slår efter personalet? Det spørgsmål vil det socialpsykiatriske botilbud Mariested i Frederikshavn prøve at finde svar på med midler fra Socialministeriet.

– Målet er at få lavet en ‘drejebog’ til forebyggelse og reduktion af magtanvendelser overfor de syv af i alt 44 beboere på Mariested, der bruger vold som udtryksform og kan have en meget udadreagerende adfærd. Det handler om at blive bedre til at aflæse deres signaler, så vi som personale fx ved, hvornår vi skal trække os væk, hvornår vi fx skal tilbyde en kop kaffe, og hvornår det er tid til at følge beboeren ind i hans eller hendes egen lejlighed, siger Else Kreutz, der er leder af Mariested.

FIT og Low arousal

Botilbuddet har fået forhåndstilsagn om en bevilling på knap 200.000 kr., der skal bruges til at sende både personale og beboere på kursus i metoderne low arousal og FIT – men de sidste detaljer i ansøgningen mangler at falde helt på plads, før bevillingen går endeligt igennem.

– I 2014 havde vi omkring 50 tilfælde, hvor en beboer reagerede meget udadrettet. I nogle tilfælde medførte det magtanvendelser over for beboeren, i andre trak personalet sig væk, og i nogle tilfælde var der vold mod personalet. Og bare ét tilfælde af vold mod personalet er et for meget. Derfor vil vi meget gerne afprøve nye metoder til yderligere forebyggelse, siger Else Kreutz.

Ud over Mariested skal også botilbud i København og Aarhus afprøve de to metoder low arousal og FIT. Low arousal handler lidt forenklet om at anvende en ikke-konfronterende tilgang til problemskabende adfærd, mens FIT er en analysemodel, der forenklet sagt bruges til at afdække, hvad der skaber konflikter – og indrette behandlingen efter det. FIT står for Feedback Informed Treatment.

 – Det er en del af metoden, at brugerne så vidt muligt skal inddrages. Fx har ‘Kirsten’ det i nogle perioder så godt, at hun selv vil være i stand til at komme med forslag til, hvordan vi kan forebygge udadreagerende adfærd i de perioder, hvor hun har det dårligt, siger Else Kreutz.

Andre udadreagerende borgere vil efter Else Kreutz vurdering ikke være i stand til selv at komme med forslag, men projektet inddrager også borgere, der ikke selv har en udadreagerende adfærd.

– Og de vil måske nemmere end personalet kunne sætte sig i de andre borgeres sted, siger Else Kreutz.

Respekt for beboerne

I alt er der i år afsat omkring en halv mio. kr. til projektet og socialminister Manu Sareen (R) siger i en pressemeddelelse:

– Det er ekstremt vigtigt, at mennesker med svære psykiske lidelser ikke oplever fysisk magt på botilbuddene, medmindre det er strengt nødvendigt. De skal mødes og behandles med respekt. Omvendt skal vi ikke bare lukke øjnene, hvis beboere farer op og bliver voldelige. Det kan hverken beboerne selv eller personalet være tjent med. Derfor er jeg glad for, at de tre kommuner nu prøver de nye metoder af.

I pressemeddelelsen skriver ministeriet, at undersøgelser indikerer, at low arousal kan sænke omfanget af trusler, vold og magtanvendelse på botilbud, og det er bevist, at FIT mindsker risikoen for vold på botilbud. 

 

Bliv medlem