Gå til indhold

Ledighed

9 mio. til medlemmerne i lønforsikring

Socialpædagogernes lønforsikring har nu eksisteret i et år. Siden januar 2014 har Socialpædagogerne udbetalt lønforsikring til i alt 747 medlemmer. Samlet beløber det sig til omkring 9 mio. kr. i perioden januar til oktober 2014

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Malene Dreyer

I oktober 2013 indførte Socialpædagogerne som et af de første fagforbund en fælles lønforsikringsordning. Ordningen betyder, at man som ledig socialpædagog under de første seks måneders ledighed får suppleret sine dagpenge, så man samlet får udbetalt, hvad der svarer til 80 pct. af den løn, man havde, da man mistede arbejdet.

Nu har ordningen kørt i et års tid og har indtil videre vist sig at være en succes, konstaterer forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen:

– Socialpædagogernes medlemmer har taget ganske positivt imod ordningen; mange oplever det som en god tryghed at vide, at økonomien hænger sammen, hvis man skulle gå hen og blive arbejdsløs. Og for de medlemmer, som har mistet jobbet og har fået brug for lønforsikringen, er de ekstra penge en kærkommen økonomisk håndsrækning, siger han.

Der er dog visse undtagelser fra reglen, fx får nyuddannede ledige ikke lønforsikring – og de betaler derfor heller ikke til ordningen.

Men i kroner og øre har de ledige medlemmer i gennemsnit fået knap 4.000 kr. om måneden udbetalt fra lønforsikringen oven i dagpengene. Et økonomisk tilskud, som betyder, at man som ledig har en bekymring mindre at slås med i første omgang.

Socialpædagog Peter Ege er en af dem, der har fået lønforsikring i 2014:

– For mig betyder de ekstra penge, at jeg kan have en bedre levestandard, end hvis jeg skulle have klaret mig for dagpenge. Nu skal jeg ikke helt ned og køre rundt i asfalten. Lønforsikringen har bl.a. betydet, at jeg har kunnet holde fast i mine fritidsaktiviteter: beholde mit abonnement i idrætsforeningen og gå i teatret og biografen engang imellem. Hvis jeg ikke havde fået lønforsikring, var det nok røget. Og på længere sigt ville det have betydet, at jeg ikke ville have råd til at beholde min bil, fortæller Peter Ege.

Brød på bordet

Lene Mejer er et af de andre medlemmer, som også har fået glæde af ordningen. For hende har lønforsikringen ikke blot sikret levestandarden, men regulært betydet brød på bordet, siger hun:

– Det har betydet alverden for mig. Det er så tiltrængt med de ekstra penge. Jeg står i en svær situation som arbejdsløs og enlig mor til et lille barn. Med et hus, som jeg ikke kan sælge, og selv hvis jeg kunne, ville jeg være teknisk insolvent. Så der er rigtig mange bekymringer i mit liv. Men det, at jeg fik omtrent 4.000 kr. ekstra pr. måned i en periode, betød, at jeg så i det mindste ikke skulle have ondt i maven af bekymringer over, hvordan jeg fik råd til mad, transport, institutionsplads og bleer til min datter. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg fandt ud af at jeg kunne få lønforsikring. Det har givet mig så meget ro – det har været en tryghed og en kæmpe frihed! Desværre er min lønforsikringsperiode opbrugt, så nu lever vi af mine gamle feriepenge, som jeg har gemt, og jeg søger med lys og lygte efter et job, fortæller Lene Mejer.

Det særlige ved Socialpædagogernes lønforsikring er, at den er så billig. Den koster kun 40 kr. pr. måned, mens en tilsvarende privattegnet forsikring koster omkring 300 kr. pr. måned. Socialpædagogerne kan holde så god en pris, fordi ordningen er kollektiv. Lønforsikringen er fælles og dækker automatisk medlemmer af Socialpædagogerne, som betaler fuldt kontingent, fortæller forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen og peger også på andre fordele ved den kollektive ordning:

– At lønforsikringen er fælles giver også den fordel, at man ikke selv behøver at gøre sig overvejelser omkring, hvordan og hvornår man er forsikret. Når man er medlem hos os, er man automatisk dækket af lønforsikringsordningen, uden at man selv skal gøre noget aktivt, siger han.

– Og så er det da afgørende for os som forbund, at vi med lønforsikringen kan give medlemmerne noget, som man kun kan få som medlemmer. Her gør det en meget tydelig og konkret forskel at være en del af fællesskabet, siger Kaj Skov Frederiksen. 


 

 

Bliv medlem