Gå til indhold

Dilemma

Debat om magtanvendelser

I visse tilfælde bør det være tilladt at anvende magt for at sikre fællesskabet. Sådan lød det i sidste nummer af Socialpædagogen fra Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Hans udmelding satte gang i en debat – både på facebook og i andre medier

16. januar 2015

Artikel

Var det det, vi ville bruge en socialpædagogisk uddannelse til? At blive så dygtige og kloge, at vi vil bruge fysisk magt over for børn, der smider med maden?

Sådan lyder et af de facebook-indlæg, der kom i kølvandet på Socialpædagogernes udmelding om behovet for at kunne anvende mere fysisk magt.

I dag kan det fx kun være tilladt at føre et barn ud af fællesrummet, hvis barnet er til fare for sig selv eller andre, eller hvis fortsat ophold i fællesrummet er ‘uforsvarligt’ – og det er derfor eksempelvis ikke tilladt at føre et barn ud af fællesrummet, fordi det ødelægger andres ting eller en situation som fx et måltid.

Men det bør det i nogle tilfælde være.

Sådan lød det i sidste nummer af nærværende fagblad fra Socialpædagogernes formand Benny Andersen – der i samme åndedrag påpegede, at magtanvendelser altid skal være sidste udvej, og at der først og fremmest er behov for pædagogiske redskaber og høj faglighed.

Benny Andersens udmelding om behovet for mere magt, satte gang i en debat. Både i andre medier som fx Kristeligt Dagblad og TV-Avisen, og på facebook, hvor emnet både blev diskuteret i fagbladet Socialpædagogens gruppe og på Socialpædagogernes side.

Nødvendig skærmning

På facebook deler vandene sig mellem ris og ros til Benny Andersen. Blandt støtterne er Per De Fries Andreasen, der skriver:

– Det er ikke muligt at stoppe barnet i uansvarlig social adfærd, med mindre det er til direkte fare for andre eller barnet selv. Så jo, der er brug for en revidering til alles bedste. Og selvfølgelig under mindste indgrebs-princippet. At lade et barn i affekt selv skulle tage en rationel beslutning, eller beslutning i det hele taget, er ikke muligt. Og en skærmning kan fx være, at barnet trækkes væk fra bordet ved, at man trækker i stolen som barnet sidder på. Det skærmer for yderligere belastning af de andre børn, og kan samtidig være en afledning, men det er stadig magt.

Og Britta Svendsen skriver:

– Vi er mange rigtigt godt kvalificerede og super dygtige pædagoger, som jævnligt er i karambolage med den dumme lov, som er lavet af folk med teorien i formentlig fin form, men som ikke har fat i det daglige liv. Hvis vi ikke får ændret lidt på loven, så vil vi hver eneste dag svigte store og små børn, som trænger til at vi voksne tør og må gå foran og være lærende og vejledende her og nu! Og oven i, så er det bestemt synd for et afmægtigt barn, at alle andre bliver vidne til kortslutningen, som ofte klares meget hurtigere, når man skifter arena, finder roen med hjælp fra en forstående voksen/pædagog, der hurtigt kan inkludere barnet/den unge i fællesskabet igen.

Magtanvendelser skader

En af dem, der er kritisk over for Benny Andersens udmelding, er Janne Skov Kristensen, der skriver:

– Ahhrrrr, jeg må simpelthen kaste mig rundt i stolen af forargelse over Benny Andersen. Det er en falliterklæring at blive ført væk – altså udsat for magt – fordi et måltid forstyrres. Der er så meget afprøvet teori i praksis, der beviser, at magt kan og skal undgås, så vidt absolut muligt. Der er ingen undskyldning, hvis andet lader sig gøre – heller ikke selv om, det er upraktisk og irriterende for andre brugere og borgere.

Hanne Koborg Veje er på linje og skriver:

– Jeg tænker, at for få voksne har forestillingsevnen til at leve sig ind i, hvordan det er at skulle kunne udholde at blive ført, guidet, fastholdt med mere – og samtidig have tillid og respekt for de mennesker, der udfører magtanvendelserne. Magtanvendelser skader – og skaber børn, der hader.

Ifølge Kristeligt Dagblad er der også blandt politikere forskellige opfattelser.

Dansk Folkepartis socialordfører Karin Nødgaard er enig i, at der er behov for at justere reglerne, så det fx bliver muligt for en pædagog at føre et barn bort, hvis barnet spolerer et måltid i institutionen.

– Der er behov for at stramme op med klarere regler for at beskytte både børn, plejefamilier og pædagoger, siger hun til avisen.

SF’s socialordfører Trine Mach advarer imod at udvide mulighederne for at bruge magt:

– Grundlæggende skal vi være meget påpasselige med at udvide beføjelserne på det punkt, siger hun.

For øjeblikket er et udvalg under Socialministeriet ved at kigge nærmere på reglerne for magtanvendelse, og det kommer efter planen med en betænkning i løbet af de næste måneder. Socialpædagogerne er repræsenteret i udvalget sammen med bl.a. repræsentanter fra KL, Børns Vilkår, Børnerådet, Plejefamiliernes Landsforening, Landsforeningen af opholdssteder, Foreningen af danske døgninstitutioner og Danske Handicaporganisationer. 

 

Bliv medlem