Gå til indhold

Børn og unge

Færre sammenbrudte anbringelser

Flere anbragte børn og unge tager en ungdomsuddannelse, viser tal fra Ankestyrelsen

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

Siden 2010 er der sket et fald i antallet af sammenbrudte anbringelser. Det viser de seneste tal fra Ankestyrelsen. Et sammenbrud i anbringelsen er enten, når barnet ikke ønsker at være i anbringelsen mere, eller når anbringelsesstedet opgiver. Det kan også være begge dele.

I 2010 var der 710 sammenbrud, og det tal var i 2013 faldet til 545. Det svarer til, at andelen af sammenbrudte anbringelser er faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct.

Udviklingen i andelen af sammenbrudte anbringelser er et af de områder, som der bliver evalueret på, når regeringens såkaldte 2020-mål skal nås.

Et andet af regeringens 2020-mål er, at mindst 50 pct. af udsatte børn og unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2009 gennemførte 70 pct. af ikke udsatte børn og unge mindst én ungdomsuddannelse. Det tal var kun 30 pct. blandt udsatte børn og unge.

Fra 2009-2011 er der sket en positiv udvikling i forhold til andelen af udsatte børn og unge, der tager mindst én ungdomsuddannelse, viser Ankestyrelsens tal. Således er der i perioden tale om en stigning på 2,8 pct.

Flere kriminelle

Der er til gengæld ikke så meget at være glad for, når vi ser på tallene for udsatte børn og unge, der modtager en strafferetlig afgørelse, inden de er fyldt 18 år.

Ankestyrelsens tal viser, at der i perioden 2009-2011 er blevet 1,1 pct. flere kriminelle unge.

Regeringens mål er som forventet, at andelen af strafferetlige afgørelser blandt udsatte børn og unge skal falde frem mod 2020.

Færre ny-anbringelser

Ved udgangen af 2013 var der i alt 11.614 børn og unge mellem 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Antallet af ny-anbringelser er siden 2008 faldet med 1.303. I 2013 blev 2.225 børn og unge for første gang anbragt uden for hjemmet.

67 pct. af de ny-anbragte var i 2013 mellem 12-17 år. Denne andel er faldet med tre pct. fra 2009-2013. Samtidig er andelen af ny-anbragte 0-5-årige i samme periode steget svagt. 

 

Bliv medlem