Gå til indhold

Besøg

Få lige vendt arbejdsmiljøet

Uge 4-5 giver arbejdspladserne mulighed for besøg fra forbundet med fokus på arbejdsmiljøet – og for at få både dug og dilemmaspil på bordet…

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Da de delegerede på Socialpædagogernes kongres i november enstemmigt vedtog forbundets nye arbejdsmiljøstrategi, var det ikke kulminationen på en indsats – tværtimod. Selvom forarbejdet havde været grundigt – med bl.a. en lang række medlemsmøder – var  det nærmest kun startskuddet på det, der i løbet af den forestående kongresperiode skal føre til endnu mere fokus på arbejdsmiljøet i alle dets aspekter.

Og – som temaet var på kongressen – handler det jo altså om, at arbejdsmiljø og faglighed hænger tæt sammen.

På kongressen gav de delegerede i ti workshops efter vedtagelsen af strategien deres besyv med om, hvad der konkret skal sættes ind overfor – og det indgår som en afgørende del af forbundets hovedbestyrelses arbejde med at lave en håndfast handlingsplan for den videre indsats.

Men i de kommende uger bliver der ude på arbejdspladserne en meget direkte anledning til at se nærmere på arbejdsmiljøet. I uge 4-5 er der igen i år mulighed for at booke et besøg fra forbundet og kredskontoret – og det er altså med særligt fokus på arbejdsmiljøet.

Dug og dilemmaer

Normalt, når man får besøg, er man som vært den, der lægger dug på bordet. Men i dette tilfælde er det gæsten, der har dugen med – og det er ikke en damaskdug, som vor mormor havde dem. Det er en debatdug, der inviterer alle ved bordet til en snak om, hvad det er, der er forudsætningen for et godt arbejdsmiljø.

Her er der bl.a. gode eksempler fra tre socialpædagogiske arbejdspladser, der tilsammen har høstet priser og anerkendelse for netop deres fokus på arbejdsmiljø og faglighed: Center for Senhjerneskade i Kolding fik i år arbejdsmiljøprisen for arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø, Center for Socialpsykiatri på Lolland blev i år kåret som bedste offentlige arbejdsplads, og Autismecenter Storstrøm har høstet stor anerkendelse for sit arbejde med målrettet opkvalificering af medarbejderne – bl.a. gennem brug af jobrotationsordningen.

Når dugen så er lagt på og er uddebatteret, kan Socialpædagogernes nye dilemma- og vendespil tages frem. Spillet ‘Vend arbejdsmiljøet’ sætter fokus på centrale – og ofte ømme – punkter i hverdagens arbejdsmiljø. Både det indlysende og det, der måske er sværere at tale om.

Spillet har 35 udsagn fordelt i fire kategorier, og deltagerne kan svare enten ja eller nej til, hvordan de forskellige udsagn passer på deres arbejdsplads og i deres personlige opfattelse, fx ‘Vores omgangstone og kommunikation burde blive bedre’ og ‘Jeg mangler klarhed over roller og ansvar på arbejdspladsen’.

Læs mere


Læs mere på din kreds’ hjemmeside på www.sl.dk/kredse

Fra uge 3 kan du læse mere om spillet ‘Vend arbejdsmiljøet’ på www.sl.dk/dialogspil

Læs mere om Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi på www.sl.dk/godtarbejdsmiljø

 

Duoer og trioer

Men hvem er det så, der får tingene til at ske ude på arbejdspladserne, når det handler om at vende arbejdsmiljøet? Ja, i forbindelse med arbejdspladsbesøgene er der fokus på ‘de centrale spillere’: Lederne, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne.

‘Den dynamiske trio’ er et udtryk, der dækker over TR, AMR og en leder fra samme arbejdsplads, der i et uformelt samarbejde går sammen om at sikre kvaliteten i opgaverne og effektivitet i organisationen.

En af dem, der har arbejdet i sådan en trio er Marianne Nordman, der er AMR på Bostedet Ellengården i Aarhus:

– Det var en spændende tanke at styrke samarbejdet mellem leder, TR og AMR på den måde. Og jeg kan allerede nu afsløre, at vi har rigtig gode erfaringer med det, siger hun.

Også Arbejdstilsynet fremhæver, hvordan et velfungerende trio-samarbejde kan føre til mere åbenhed og bedre kommunikation – og dermed bane vejen for et forbedret arbejdsmiljø.

Men en duo kan også gøre det. Leder og TR kan i et tæt samarbejde skabe klarhed om det centrale, fortæller en leder:

– Hos os er borgerne i centrum – og det er ikke bare noget, vi siger. Vi mener det. Derfor er det også vigtigt, at ledere og medarbejdere er enige om både mål og rammer for det pædagogiske arbejde. Det er nemlig forudsætningen for, at vi lykkes med vores indsats, siger Mette Boelt Kristiansen, der er bofællesskabsleder i Hedensted Kommune.

Kun vindere

Hos Socialpædagogerne håber formand Benny Andersen, at arbejdspladserne tager imod tilbuddet om et besøg.

– Her er der en virkelig god mulighed for at få sat ekstra fokus på arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Dialog er en forudsætning og det første skridt for arbejdspladser, som ønsker at styrke deres arbejdsmiljø. Her kan et arbejdspladsbesøg fra kredsen være en anledning til at sætte den dialog i gang – eller styrke den, hvis den allerede er der. Der er jo kun vindere ved at forbedre arbejdsmiljøet – det er bedre for medarbejderne og ikke mindst for de borgere, det hele handler om, siger Benny Andersen.

Arbejdspladsbesøgene arrangeres af de lokale kredse, så hvis din arbejdsplads gerne vil have besøg, kan I rette henvendelse til kredsen og booke et besøg. 

 

 

Bliv medlem