Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogernes vidensbank

Videnbanken er en samlet indgang til viden om socialpædagogik.

Vidensbanken indeholder en samling af relevant socialpædagogisk forskning, som den finder sted på for eksempel DPU. Den indeholder de undersøgelser og analyser, Socialpædagogerne selv foretager i forbundet. Og den rummer projekter, praksisfortællinger og brugerfortællinger fra arbejdspladserne. Målet med vidensbanken er at samle relevant og ny viden om socialpædagogik til studerende, forskere, journalister og andre aktører.

Vidensbanken samler en masse af den viden, der i dag ligger ude på de enkelte arbejdspladser, hos forskere, studerende og i de enkelte kommuner, men som via banken kan komme mange flere mennesker til gavn. Det er godt for os som fagpersoner, og det styrker også vores muligheder for at binde beslutningstagere og forvaltningsfolk op på den viden, vi har samlet her. Det specialiserede sociale område koster næsten 45 milliarder om året, så selvfølgelig skal vi alle drage nytte af al den viden, der er.

Banken vil blandt andet indeholde oversigter over forskning på området, dokumentations og udviklingsarbejder fra socialpædagogiske arbejdspladser, undersøgelser og evalueringer, socialpædagogiske praksisfortællinger og oversigter over relevante lærebøger og værktøjer.

"Der er mange der mener, at socialpædagogik – som andet relationsarbejde – ikke kan hverken måles, dokumenteres eller gives videre. Det synspunkt er vi meget uenige i, og vores vidensbank er tænkt som synligt modbevis på det. Vi ved, hvad vi taler om, og vi kan dokumentere det – og formidle det".

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Object reference not set to an instance of an object.