Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Faglige Frontløbere

Faglige Frontløbere er et tilbud til de ikke-tillidsvalgte medlemmer, som allerede er engageret i Socialpædagogerne, men som gerne vil et længerevarende engagement med afsæt i den socialpædagogiske kernefaglighed.

Der er nemlig brug for at sætte spot på, hvordan den socialpædagogiske faglighed hver dag gør en forskel for nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund. Faglige frontløbere skal være med til at løfte de drøftelser blandt deres kollegaer og i forhold til omverdenen, fordi vi ved at den socialpædagogiske faglighed forandrer liv.

Gennem første periode af Vi er Socialpædagogerne har medlemmer fået nye måder at engagere sig i Socialpædagogerne på. Initiativpuljen, medlemsråd, medlemspuls, læringsdagene Stolt Socialpædagog og kredsenes lokale indsatser har skabt nye indgange for medlemmer, som ikke nødvendigvis tidligere har været i kontakt med Socialpædagogerne.

Vi ved, at en stor gruppe af disse har fået blod på tanden ift. at gøre noget mere og komme endnu tættere på deres fagforening. Derudover er også deltagerne på fagpolitisk uddannelse og i koordinationsgrupperne for de Faglige Selskaber nogle medlemmer, som generelt har en særlig interesse og motivation for at dyrke den socialpædagogiske faglighed. Derfor er Faglige Frontløbere i første fase målrettet de medlemmer, som allerede har været i berøring med Socialpædagogerne i forbindelse med ’Vi er Socialpædagogerne’. På længere sigt er det hensigten, at mange flere medlemmer skal kunne blive Faglig Frontløber.

Mulige faglige frontløbere vil blive ringet op i starten af 2022 og vil blandt andet blive tilbudt at deltage i læringsdagene Stolt Socialpædagog, som finder sted over hele landet. Herefter vil frontløberne blive inspireret til, hvordan de kan tage teten i de faglige drøftelser på arbejdspladsen, ligesom de vil kunne blive kontaktet af både forbundssekretariat og kredse, når der er behov for et fagligt praksisperspektiv.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Tea Fromholt Hansen på tfh@sl.dk.

Se også: Faglig frontløber – måske din nye makker

Kongresprojekt

Faglige Frontløbere er et projekt vedtaget på Socialpædagogernes kongres

Socialpædagogerne lever gennem medlemmerne, og vi skal skabe endnu bedre forudsætninger for, at medlemmerne kan være stærke frontløbere for den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladsen. Med afsæt i målsætningen fra kongresbeslutningen Vi er Socialpædagogerne 2020 - 2022 har Hovedbestyrelsen derfor besluttet at igangsætte indsatsen Faglige Frontløbere, som en del af ’Vi er Socialpædagogerne’.

Socialpædagogerne [vil] i den kommende kongresperiode:
skabe mulighed for endnu flere måder, hvorpå man som medlem kan deltage og engagere sig i Socialpædagogerne. Vi skal både sikre handlerum for de medlemmer, som ønsker at engagere sig i enkeltstående arrangementer og dem, som gerne vil engagere sig i længere processer som kampagner og lignende.

Vi er Socialpædagogerne 2020 – 2022