Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogernes arbejdsmiljøpulje

Vil du gøre en positiv forskel for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, så læs hvordan du kan ansøge om op til 10.000 kr. OBS: Det er ikke længere muligt at søge!

Ansøgning

Ansøgningsfristen var den 7. august 2022, så det er ikke længere muligt at søge.

Har du sendt en ansøgning, kan du forvente et svar senest den 29. august 2022.

Ansøg om op til 10.000 kroner til at gøre en positiv forskel for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Med arbejdsmiljøpuljen får du som medlem af Socialpædagogerne en unik mulighed for at sætte spot på netop de dele af arbejdsmiljøet, som har en særlig betydning dig og dine kollegaer.

Måske har I brug for et forløb med fokus på forandringer, en undersøgelse af jeres pausekultur eller en styrkelse af jeres kommunikation og feedback i arbejdet? Eller noget helt andet? Kun fantasien sætter grænser.

Vi stiller de økonomiske midler til rådighed. Du planlægger, gennemfører og evaluerer dit initiativ.

De gode idéer vil blive formidlet videre, så andre medlemmer kan blive inspireret til, hvordan de også kan bidrage til det gode arbejdsmiljø. 

Du kan maksimalt få 10.000 kroner i støtte fra arbejdsmiljøpuljen til at gennemføre din idé. Det er nemt og hurtigt at søge puljen!

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af Socialpædagogerne kan søge arbejdsmiljøpuljen.

Hvor meget kan jeg søge?

Du kan maksimalt få 10.000 kroner i støtte fra arbejdsmiljøpuljen til at gennemføre din idé.

Du skal i ansøgningen angive det beløb, du ønsker at ansøge om.

Hvordan søger jeg?

Som en del af din ansøgning skal du beskrive din idé og lægge et simpelt budget, som beskriver dine forventede udgiftsposter. Derudover skal du svare på nogle spørgsmål om dig selv og din arbejdsplads.

Hvilke typer af initiativer kunne f.eks. få støtte?

Der findes mange aspekter af arbejdsmiljøet, som kan påvirke jeres hverdag og virkelighed på arbejdspladsen. Eksempler på temaer kunne være:

 • Håndtering af organisatoriske forandringer på arbejdspladsen
 • Forebyggelse af stress
 • Kommunikation og anerkendelse i arbejdet
 • Forebyggelse af vold og trusler
 • Indflydelse på egen arbejdstid
 • Fokus på det fysiske arbejdsmiljø, f.eks. tunge løft og forflytninger
 • En styrkelse af MED-samarbejdet
 • Forebyggelse af krænkende adfærd
 • Fokus på restitution og pausekultur
 • Forebyggelse af sygefravær
 • Fokus på balance mellem krav og ressourcer i arbejdet

Du kan gribe dit initiativ an på mange forskellige måder, du kan f.eks.:

 • blive klogere på, hvordan I styrker jeres arbejdsmiljø ved at lytte til dine kollegaer ved hjælp af f.eks. 1:1-samtaler, fællesmøder, spørgeskemaer, postkort med spørgsmål til arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, som du kan uddele til dine kollegaer eller lignende
 • involvere dine kollegaer i at finde frem til nye løsninger på et forbedret arbejdsmiljø gennem f.eks. faciliterede processer, supervision eller lignende
 • få ny viden på konkrete arbejdsmiljøspørgsmål gennem oplæg og lignende
 • igangsætte eller afprøve en konkret aktivitet, som møder netop de behov I oplever på jeres arbejdsplads
 • kombinere flere af de ovenstående – kun fantasien sætter grænser

Når vi udvælger initiativer, vil vi prioritere ideer der:

 • bidrager med nye/kreative vinkler og løsninger på en arbejdsmiljøproblematik
 • har potentiale til at udvikle sig videre fra det konkrete initiativ
 • kommer mange medlemmer af Socialpædagogerne til gode

Ønsker du sparring omkring din ide eller hvordan du skriver en god ansøgning, så kontakt os på arbejdsmiljoepulje@sl.dk eller 7248 6819.

Hvordan får jeg pengene?

Vi betaler de udgifter, du har i forbindelse med dit arbejdsmiljøinitiativ. Typiske udgifter kan være honorar til en konsulent eller underviser, mad og drikke ved et arrangement, tryk af materialer eller transportomkostninger. De konkrete udgiftsposter kommer selvfølgelig an på dit initiativ.

Vi vil så vidt muligt forsøge at undgå, at du skal lægge for mange penge ud selv. Derfor vil vi forsøge at betale fakturaer direkte til leverandøren, så du undgår udlæg. Hvis du bliver nødt til at lægge ud for eksempelvis forplejning til et arrangement eller andet, er det vigtigt, at du får kvittering på det hele. Når du sender kvitteringen til os sammen med de relevante oplysninger, vil vi hurtigt tilbageføre pengene til dig.

Vær opmærksom på, at vi støtter med maksimalt 10.000 kr. inklusive alt, herunder moms. Du skal derfor være opmærksom på, om den pris du får oplyst i forbindelse med dine aftaler, er inkl. moms.

Hvordan evaluerer jeg mit arbejdsmiljøinitiativ?

Som en del af dit initiativ skal du sende os en skriftlig evaluering, hvor du reflekterer over, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt under planlægning og afvikling af dit initiativ. Din evaluering skal sendes til os på arbejdsmiljoepulje@sl.dk. Hvis du får tilsagn om støtte til dit initiativ, vil du få yderligere information omkring krav til din evaluering.

Hvordan kan mine kollegaer evaluere mit initiativ?

En god måde at få deltagernes respons er at anvende den korte digitale evalueringsside, som ligger her: www.sl.dk/smil. Sådan gør du:

 • Som afslutning på din aktivitet beder du alle finde enten telefon, tablet eller computer frem.
 • Du beder deltagerne gå ind på sl.dk/smil.
 • Du beder deltagerne udfylde dato og navnet på jeres aktivitet.

Du er herefter velkommen til at kontakte os på arbejdsmiljoepulje@sl.dk, hvis du vil have en oversigt over deltagernes tilbagemeldinger.

Hvordan bruger jeg Socialpædagogernes logo

Det er vigtigt for os, at det fremgår tydeligt at dit arbejdsmiljøinitiativ er støttet af Socialpædagogerne. Derfor skal vores arbejdsmiljølogo fremgå af materialer, invitationer og andet i forbindelse med initiativet. Vi kan hjælpe dig med det tekniske.

Hent logoet her