Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Faglige e-læringskurser og webinarer

Styrk din faglighed med kompetenceudvikling gennem e-læring og webinarer. Det foregår 100% online og er skræddersyet til medlemmer af Socialpædagogerne.

Webinarer

Webinar 5. marts 2024

Vær med 5. marts 2024, når Janne Østergaard Hagelquist fortæller om arbejdet med traumer og mentalisering i en socialpædagogisk kontekst! På webinaret får du teori om emnet, konkrete caseeksempler og mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan enten vælge at deltage i webinaret om eftermiddagen, kl. 16-17.15, eller om aftenen, kl. 19.30-20.45. Det er gratis for medlemmer at deltage.

OBS: Begrænset antal pladser.

Klik her og tilmeld dig om eftermiddagen (du sendes videre til MitSL)

Klik her og tilmeld dig om aftenen (du sendes videre til MitSL)

Webinar 12. marts 2024

Den 12. marts 2024 kan du deltage på webinaret om autisme og mentalisering, hvor Nadjia Tamechmecht giver dig teoretisk indsigt i både autismediagnosen og mentaliseringsevnen og sætter det hele i en socialpædagogisk kontekst.

Du kan enten vælge at deltage i webinaret om eftermiddagen, kl. 16-17.15, eller om aftenen, kl. 19.30-20.45. Det er gratis for medlemmer at deltage.

OBS: Begrænset antal pladser.

Klik her og tilmeld dig om eftermiddagen (du sendes videre til MitSL)

Klik her og tilmeld dig om aftenen (du sendes videre til MitSL)

Få grundviden til webinarerne med e-læringskursus

Vi anbefaler, at du har grundviden om emnerne, før du deltager i et af de to webinarer.

Det kan du få med det online e-læringskursus i mentalisering, som er skræddersyet til dig som medlem af

Socialpædagogerne. E-læringskurset kan ses forud for webinarerne lige når det passer dig.

E-læring

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. På dette e-læringsforløb opnår du grundlæggende viden om- og kompetencer til at anvende mentalisering i din socialpædagogiske hverdagspraksis, eller hverdag som plejeforælder. Forløbet består af to moduler: ’Om mentalisering’ og ’Mentalisering og autisme’. E-læringen kan tages, når det passer dig og tager ca. 2,5 timer at gennemføre.

 • Hvad? E-læring om mentalisering - styrk dine faglige kompetencer, når det passer dig.
 • Hvordan? Online e-læring bestående af to moduler med teoretiske tekster og videoer, samt små quizzer og refleksionsøvelser. 
  Afsæt ca. 2-2,5 timer til at gennemføre al e-læringen.
 • Udbytte? Gennem e-læringen opnår du en grundlæggende viden om mentalisering, herunder forståelse for egen og andres mentaliseringsevne, mentaliseringssvigt og praksisrettede værktøjer. Du opnår også viden om autismediagnosen, mentalisering og autisme og præmentaliseringsmodi.
 • Pris? Gratis for medlemmer af socialpædagogerne (se evt. FAQ)

OBS: Begrænset antal pladser.

Klik her og tilmeld dig e-læring om mentalisering (du sendes videre til Mit SL)

Neuropædagogik er anvendt neurologi og neuropsykologi, hvor pædagogiske overvejelser og indsatser tager udgangspunkt i viden om hjernens funktion og borgerens kognitive vanskeligheder.
På e-læringskurset i neuropædagogik får du viden om hjernen, forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, og neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne. E-læringen kan tages, når det passer dig og tager ca. 3-4 timer at gennemføre.

 • Hvad? E-læring om neuropædagogik – styrk dine faglige kompetencer, når det passer dig.
 • Hvordan? E-læring bestående af teoretiske tekster og videoer, samt små quizzer og refleksionsøvelser. Afsæt ca. 3-4 timer til at gennemføre al e-læringen.
 • Udbytte? Gennem e-læringen får du grundlæggende viden om neuropædagogik – herunder viden om hjernen, forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, og neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne.
 • Pris? Gratis for medlemmer af Socialpædagogerne (se evt. FAQ)

Tag e-læring om neuropædagogik her (du sendes videre til Mit SL)

Hør om mentalisering

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Hør om neuropædagogik

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Moduler: Mentalisering

Modul 1 - Om mentalisering

Cand.psych.aut. Janne Østergaard Hagelquist stiller skarpt på arbejdet med mentalisering i socialpædagogisk praksis. Som socialpædagog eller plejeforælder får du en grundlæggende forståelse for, hvordan du kan anvende en mentaliserende tilgang i mødet med udsatte børn, unge og voksne borgere.

På modulet får du undervisning i:

 • Definitionen af mentalisering
 • Mentaliseringsevnen
 • Arbejdet med at udvikle mentalisering
 • Mentaliseringssvigt
 • Mentaliseringsværktøjerne ÅBENT sind og STORM

Du opnår:

 • en grundlæggende forståelse for, hvad mentalisering er, og hvordan du kan bevare fokus på definitionen af mentalisering i din hverdagspraksis.
 • viden om arbejdet med at udvikle mentaliserings-evnen hos de børn, unge og voksne borgere, du arbejder med.
 • viden om- og kompetencer til at forstå og håndtere situationer, hvor mentaliseringssvigt opstår.
 • viden om- og kompetencer til at tage konkrete mentaliseringsværktøjer i brug i dit arbejde.

Modulets teori understøttes ved brug af tre gennemgående cases.

Varighed: Ca. 1 time

Modul 2 - Autisme og mentalisering

På dette modul sætter Nadjia Tamechmecht fokus på arbejdet med autisme og mentalisering, og du får viden om autismediagnosen og dens betydning for arbejdet med kontakt og mentalisering.

På modulet får du undervisning i:

 • ICD-11 autismediagnosen
 • Mentalisering og autisme
 • Præmentaliseringsmodi
 • Mentaliseringsværktøjer: Kontaktarbejde og RAM-modellen

Du opnår:

 • Grundlæggende viden om ICD-11 autismediagnosen og de to centrale ændringer denne version indebærer for forståelsen af autismediagnosen.
 • Viden om- og kompetencer til at arbejde med autisme og mentalisering med fokus på borgerens evne til kontakt.
 • Viden om præmentaliseringsmodi.
 • Viden om og kompetencer til at tage konkrete mentaliseringsværktøjer i brug i din socialpædagogiske hverdagspraksis.

Modulets teori understøttes ved brug af tre gennemgående cases.

Varighed: Ca. 1 time.

Moduler: Neuropædagogik

Modul 1: Om hjernen

Modul 1 giver et indblik i neurologi og neuropsykologi og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør. 

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Hjernens overordnede funktioner
 • Dysfunktioner i hjernen og neuroplasticitet
 • Arousal og hjernens stresssystem
 • Hjernens sansesystem
 • Eksekutive funktioner og betydningen i forhold til regulering af følelser og adfærd

På live-sessionen træner vi i grupper anvendelsen af viden om hjernen og kognitive udfordringer introduceret i den digitale lektion i forhold til konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Modul 2: Neuropædagogik – fra tanke til praksishandling

Modul 2 giver en forståelse for den neuropædagogiske tankegang. Hvorfor det er vigtigt at have viden om de kognitive udfordringer og følgevirkninger, den grundlæggende personlighed, og hvad borgeren har med sig i ”sin livsrygsæk”. Derudover får du viden om konkrete neuropædagogiske værktøjer, der er direkte anvendelige i hverdagen. 

På e-læringsmodulet får du:

 • Viden om, hvad neuropædagogik er
 • Indblik i udredningsblomsten og refleksionsmodeller til arbejdet med analyse og forståelse for borgerens vanskeligheder og adfærd
 • Forståelse for det at arbejde med borgerens motivation i forhold til opstilling af mål
 • Indsigt i den neuropædagogiske tilgang og dine kasketter som socialpædagog
 • Konkrete bud på værktøjer og inspiration til, hvordan du omsætter principperne i neuropædagogik til neuropædagogisk praksis.

På live-sessionen træner vi i grupper i brugen af analysemodellen i kortlægningen af borgerens behov og personalets tilgange med afsæt i konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

Modul 3: Spejlneuroner og hjernetræthed

Modul 3 giver viden om spejlneuroner samt hjernetræthed. To væsentlige aspekter, der har generel og stor betydning for funktionsniveauet for mennesker med kognitive forstyrrelser. Desuden introduceres en model, der gør det let at skabe forandringsprocesser og implementere neuropædagogik i egen praksis.  

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Spejlneuronernes og empatiens betydning for menneskets relationelle adfærd, og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, at vi spejler hinanden.
 • Viden om hjernetræthed, som er karakteristisk for mennesker med kognitive forstyrrelser.
 • En introduktion til konkrete redskaber til arbejdet med energiforvaltning med borgeren.

På live-sessionen præsenterer underviserne en praksismodel til implementering af neurofaglige strategier. Med afsæt i læringscases udarbejdes i grupper mål og plan for en neurofaglig strategi med afsæt i de konkrete læringscases. Dertil opsamling, faglig sparring og refleksion i plenum.

FAQ: Mentalisering

Jeg kan ikke finde e-læringen i Mit SL?

Gå ud på forsiden af Mit SL – her finder du et billede med teksten ’E-læring’. Klik på det, og vælg herefter den e-læring, du ønsker.

Som medlem har du også modtaget et tilmeldingslink til mentaliseringskurset med Socialpædagogernes nyhedsbrev d. 13. december – tjek evt. dit spamfilter.

Problemer med tilmeldingen til e-læringen

Kontakt Seminarer.dk direkte på 66 15 90 43 eller seminarer@seminarer.dk

Problemer med tilmeldingen til webinarerne

Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig et webinar, så kontakt Socialpædagogernes kursusadministration på 72 48 60 50 eller Kursustilmelding@sl.dk

Kan vi tilmelde en gruppe eller hel arbejdsplads telefonisk?

Nej, desværre. Alle skal tilmelde sig individuelt, da man skal bruge Mit-ID og sit Socialpædagogerne-medlemsnummer.

Ønsker I at købe et lignende forløb til hele arbejdspladsen, kontakt da Seminarer.dk: 66 15 90 43

Jeg er ikke medlem af Socialpædagogerne, men vil gerne tage e-læringen. Hvad gør jeg?

Du er altid velkommen til at melde dig ind. Gør dette:

 1. Udfyld den blanket, der passer til dig, for at blive medlem af Socialpædagogerne: sl.dk/blivmedlem
 2. Du modtager en bekræftelse på din indmeldelse i din mail.
 3. Denne bekræftelse sender du videre til ansvarlig for e-læringen hos Socialpædagogerne, Tea Fromholt Hansen på tfh@sl.dk – herefter vil du snarest muligt modtage link til e-læringen.
Jeg er studerende - kan jeg tilmelde mig?
 • Er du medlem af PLS skal du også være medlem af Socialpædagogerne for at tilmelde dig webinar og e-læring.
 • Ikke medlem af Socialpædagogerne: Du skal være medlem af PLS og Socialpædagogerne, for at deltage. Som medlem af PLS kan du melde dig gratis ind i Socialpædagogerne her: Jeg er studerende (sl.dk).
  • Når du har meldt dig ind, kan du sende et screendump af din indmeldelse til ansvarlig for e-læringen hos Socialpædagogerne, Tea Fromholt på tfh@sl.dk - herefter vil du snarest muligt modtage et link til e-læringen og/eller blive tilmeldt webinaret.
Jeg er ledig - kan jeg tilmelde mig?

Ja, du kan godt tilmelde dig e-læringen, mens du er ledig. Husk at have dit medlemsnummer klar ved tilmelding. Det finder du på Mit SL -> Medlemskab.

Hvad er mentalisering?

Mentalisering er en faglig tilgang til arbejdet med børn, unge og voksne på det socialpædagogiske område. Det handler om at kunne sætte sig ind i andres mentale tilstande – samtidig med at man også er bevidst om, hvordan ens egen mentale tilstand er. Man siger populært, at mentalisering handler om ”at have sind på sinde”. Arbejder man mentaliserende, har man blik for, hvad der sker ovre i den anden – og dermed, hvad der kan ligge til grund for det andet menneskes handlinger/adfærd.

Hvad koster det at deltage?

E-læringskurset er gratis for medlemmer af Socialpædagogerne.

Må jeg tage en kollega med på kurset?

Adgang til e-læringen er personlig og gælder kun for dig. Ønsker din kollega at deltage også, skal vedkommende selv tilmelde sig.

Hvor længe har jeg adgang til e-læringsmaterialet?

Du har adgang til al materiale i et år.

Er det muligt kun at tage et af modulerne?

Hvis det kun er det ene modul, der er relevant for dig, så kan du godt tage bare det ene. Vi anbefaler dog, at du tager begge moduler.

Får jeg et kursusbevis?

Ja. Efter hvert gennemført modul vil du modtage et bevis for gennemførelse.

E-læringsprogrammet driller – hvad gør jeg?

Alle spørgsmål vedrørende indholdet, teknik osv. skal rettes direkte til Seminarer.dk på 66 15 90 43 eller seminarer@seminarer.dk

Anbefalet browser: Chrome.

Jeg er plejeforælder – er e-læringskurset relevant for mig?

Ja i høj grad. Materialet er udviklet til alle medlemsgrupper af Socialpædagogerne, og der er mulighed for at arbejde med egne cases. I det omfang, det er muligt, kan du med fordel reflektere over materialet med dit faglige netværk.

FAQ: Neuropædagogik

Studerende - Ledig - Ikke medlem?

Jeg er ledig - kan jeg tilmelde mig?
Ja, du kan godt tilmelde dig kurset, mens du er ledig. Når du er tilmeldt, så skal du orientere a-kassen via denne blanket.
Bliver du indkaldt til samtaler i a-kassen eller på jobcenteret, samme dag som du skal deltage i en live-session, så ring til a-kassen på 7248 6010, og få vejledning til hvordan du skal forholde dig.

Jeg er studerende og medlem af PLS - kan jeg tilmelde mig?
Som PFFer kan du kun deltage, hvis dit aktive medlemskab er i Socialpædagogerne. Kontakt os i så fald på 7248 6000.

Jeg er ikke medlem af Socialpædagogerne, men vil gerne deltage. Hvad gør jeg?
Du er altid velkommen til at melde dig ind ved at ringe til os på 7248 6000.

Undervisere - Neuropædagogik

Underviserne er:

 • Bente Juul, socialpædagog, PD i neuropsykologi, socialfaglig konsulent, supervisor og VISO-specialist
  Download CV
 • Susanne Bommelund, fysioterapeut, socialfaglig konsulent, supervisor og VISO-specialist
  Download CV

Begge er tilknyttet Hjerneskadecentret Odense.

Kurset i neuropædagogik er lavet i samarbejde med Seminarer.dk.

Det får du ud af at deltage

Kurset er for dig, som gerne vil have en grundlæggende introduktion til neuropædagogik, og som endnu ikke har efteruddannelse i neuropædagogik.

På kurset får du viden om og indsigt i neuropædagogik, herunder:

 • Viden om hjernen, forskellige hjerneprocesser og deres betydning, når der er skader i hjernen. Dette kan medvirke til at nuancere din forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som ligger bag borgens adfærd.

 • En forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, så du fremadrettet har forudsætningerne for at tænke kognitionspsykologisk i mødet med borgere med dysfunktioner i hjernen. Herudfra kan du opstille neuropædagogiske strategier med det formål at udvikle borgerens kompetencer og kompensere for borgerens vanskeligheder.
 • To konkrete neurofaglige redskaber: analysemodellen og forandringsmodellen, der hjælper dig med at omsætte neuropsykologisk viden til pædagogisk praksis, der understøtter den enkelte borgers livskvalitet og trivsel.

Tema om mentalisering

Inden du går i gang med e-læringen om mentalisering, kan du med fordel gå på opdagelse i dette faglige tema om emnet. Her finder du både podcasts og artikler om mentalisering, mentaliseringssvigt mv.  
Gå til temaet på Fagligt Fokus

Podcast om neuropædagogik

Inden du deltager på kurset, kan du med fordel lytte til vores podcast om neuropædagogik. Her klæder kursets ene underviser, Bente Juul, dig på til at kende den grundlæggende teori, og du kan høre, hvordan det neuropædagogiske arbejde foregår i praksis.
Lyt til podcasten på Fagligt Fokus