Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Fælles værdigrundlag i socialpædagogisk arbejde

Det enkelte menneskes værdighed, social retfærdighed, medmenneskelighed, frihed og professionel integritet. Disse fem grundværdier udgør kernen i socialpædagogernes reviderede værdigrundlag fra 2017.

Med det etiske værdigrundlag bekender vi os til en række etiske værdier, som vi vil værne om og søge at føre ud i livet gennem vores arbejde som socialpædagoger. Det er vores signal til omverdenen om, hvad vi står for og kæmper for. Men først og fremmest er værdigrundlaget vores løfte til hinanden om, hvordan vi vil forvalte vores indsats. Både i forhold til borgerne som har behov for støtte og i samarbejdet om det faglige fællesskab, som vi har med vores kolleger og leder.

Etisk værdigrundlag for socialpædagoger (pdf)

3 gode grunde til et etisk værdigrundlag

Treklangen mellem viden, færdigheder og holdninger
Den viden, vi som socialpædagoger producerer, og de metoder vi tager i anvendelse, udspringer altid af de holdninger, vi har til andre mennesker.

Dokumentation og metode – men hvad med etikken?
I andre sammenhænge har Socialpædagogerne sat fokus på dokumentation, effekt og kvalitet i det pædagogiske arbejde. En fortsættelse og videreudvikling af det perspektiv fordrer, at der sættes fokus på de værdier og holdninger, som ligger til grund for udøvelsen af faget.

Socialpædagogik er ikke din egen sag
I disse år bliver det socialpædagogiske arbejde i højere grad udført som alene-arbejde - en tendens, der formentlig vil forsætte. For at udøvelsen af faget ikke bliver en privat sag mellem den enkelte socialpædagog og det enkelte menneske med behov for særlig støtte, og for at vi som fag selv kan have indflydelse på fagets metoder, produktion af viden og teoriudvikling, er det nødvendigt, at vi udvikler et fælles værdigrundlag for socialpædagoger.