Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Etisk udvalg

Socialpædagogernes etiske udvalg mødes om at problematisere, analysere og udtale sig i både konkrete og mere generelle sager af etisk karakter.

Det etiske udvalg sætter spørgsmålstegn ved de etiske værdier og socialpædagogiske konsekvenser, når for eksempel en ny metode eller praksis vinder frem.

Udvalget har således til formål, at inspirere til den etiske dialog blandt vores medlemmer. Etisk udvalg blev sat i verden i 2004 på baggrund af en beslutning i Socialpædagogernes hovedbestyrelse.

Du kan få etisk udvalg til at komme på arbejdspladsbesøg og holde oplæg om en konkret sag eller et mere generelt emne.

Socialpædagogernes etiske udvalg

Formand

Jane Gejl 
Kreds Midt- og Vestjylland 
Tlf. arb.: 96 29 90 20 
Mail: jachr@ikast-brande.dk


Vacant

Kreds Lillebælt


Medlem

Klaus Birk Jensen 
Kreds Storstrøm 
Mobil: 29 38 71 64 
Mail: klbj@vordingborg.dk


Medlem

Vivi Lauritsen
Kreds Storkøbenhavn
Tlf. arb.: 3536 3368
Mail: vla@balk.dk


1. stedfortræder

Niels Thuesen 
Kreds Bornholm
Tlf. arb.: 56 95 05 33 
Mail: Aalykke97@gmail.com


HB-medlem

Poul Flack-Jensen 
Tlf. arb.: 2085 8828 
Mail: pfj@sl.dk  


FU-repræsentant 

Marie Sonne
Forbundsnæstformand


Forbundssekretariatet

Tine Maj Holm
Tlf. arb.: 7248 6000
Mail: tih@sl.dk