Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Seniordage

Hvis du nærmer dig 60 og er offentligt ansat har du ret til seniordage i den sidste del af dit arbejdsliv. Hvornår seniordagene begynder, og hvor mange du har ret til, afhænger af din overenskomst.

Seniordage på det kommunale område

Hvis du er ansat på det kommunale område har du ret til 5 seniordage årligt fra det kalenderår, du fylder 58 år (undtaget er socialpædagogiske konsulenter og husholdningsledere, de opnå først ret til seniordage fra det kalenderår, de fylder 60 år).

Du kan holde fri på dine seniordage, eller du kan vælge at få dem udbetalt som seniorbonus eller pension i stedet for. Værdien af seniorbonus udgør 2,35 pct. af din løn. Hvis du vælger seniorbonus eller pension skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober året før. Hvis du vælger at holde fri på dine seniordage, behøver du ikke foretage dig noget.

 • Du vælger for ét år ad gangen, om du vil have seniordage som fridage, løn eller pension.
 • Hvis du vælger at holde fri, skal du holde dine seniordage samme år, du får dem tildelt, ellers bortfalder de. 
 • Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår du holder dine seniordage. Din arbejdsgiver kan dog afvise, at du holder dem, når du ønsker det, hvis der er særlige forhold, der taler for det.
 • Du kan afholde seniordage som halve eller hele fridage. Din tillidsrepræsentant eller din kreds skal drøfte med din arbejdsgiver, om en seniordag afholdes som det faktiske timetal på dagen eller afregnes i timer. Hvis ikke der er aftalt noget, fastsætter arbejdsgiveren, hvordan en seniordag afvikles.
 • Hvis du bliver syg på en aftalt seniordag, får du den ikke erstattet.
 • Hvis du har valgt at holde fri og bliver langvarigt syg, kan dine seniordage udskydes til året efter, hvis det ikke kan lade sig gøre at aftale og afholde dem i det år, du har fået dem tildelt.

Ansatte på overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. er omfattet af ret til seniordage på flg. vilkår:

 • Ret til fravær med sædvanlig løn i 2 dage i det kalenderår man fylder 60 år
 • Ret til fravær med sædvanlig løn i 3 dage i det kalenderår man fylder 61 år
 • Ret til fravær med sædvanlig løn i 4 dage i det kalenderår man fylder 62 år
Seniordage på det regionale område

Hvis du er ansat i en region har du ret til 5 seniordage årligt fra året efter det kalenderår du fylder 58 år (undtaget er socialpædagogiske konsulenter og husholdningsledere, de opnå først ret til seniordage fra året efter, de fylder 60 år).

Seniordagene bliver dog ikke automatisk til fridage, men derimod udbetalt som seniorbonus en gang årligt. Du kan vælge at få dem som fridage, pension eller et kompetenceudviklingsforløb i stedet for. Værdien af seniorbonus udgør 2 pct. af sædvanlig løn.

Din arbejdsgiver skal have besked senest 1. oktober året før, hvis du vælger pension eller at holde fri. Du behøver ikke at foretage dig noget, hvis du ønsker at få udbetalt seniorbonus. Du vælger for ét år ad gangen, om du vil have seniordage som fridage, løn eller pension.

 • Hvis du vælger at holde fri, skal du holde dine seniordage samme år, du får dem tildelt, ellers bortfalder de. 
 • Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår du holder dine seniordage. Din arbejdsgiver kan dog afvise, at du holder dem når du ønsker det, hvis der er særlige forhold, der taler for det.
 • Du kan afholde seniordage som halve eller hele fridage. Du kan afholde seniordage som halve eller hele fridage. Din tillidsrepræsentant eller din kreds skal drøfte med din arbejdsgiver, om en seniordag afholdes som det faktiske timetal på dagen eller afregnes i timer. Hvis ikke der er aftalt noget, fastsætter arbejdsgiveren, hvordan en seniordag afvikles.
 • Hvis du bliver syg på en aftalt seniordag, får du den ikke erstattet.
 • Hvis du har valgt at holde fri og bliver langvarigt syg, kan dine seniordage udskydes til året efter, hvis det ikke kan lade sig gøre at aftale og afholde dem i det år, du har fået dem tildelt.

Ansatte på overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v ved klientværksteder er omfattet af seniorbonus på flg. vilkår:

 • Fra det 60 år ydes en bonus på 0,8 % af sædvanlig løn
 • Fra det 61 år ydes en bonus på 1,2 % af sædvanlig løn
 • Fra det 62 år ydes en bonus på 1,6 % af sædvanlig løn

Såfremt du vælger fridage gælder nedenstående:

 • Ret til fravær med sædvanlig løn i 2 dage i det kalenderår man fylder 60 år
 • Ret til fravær med sædvanlig løn i 3 dage i det kalenderår man fylder 61 år
 • Ret til fravær med sædvanlig løn i 4 dage i det kalenderår man fylder 62 år
Seniordage på det statslige område

Ansatte i staten er ikke omfattet af aftale om seniordage eller seniorbonus, men er omfattet af Aftale om senior- og fratrædelsesordninger. Denne aftale giver mulighed for lokalt at aftale ordninger der tilgodeser seniorer.

En seniorordning kan omfatte gradvis tilbagetrækning i form af aftrapning i tid(deltid), aftrapning i job/charge (retræte), betalt frihed eller en fastholdelse bonus.