Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvad skal jeg gøre og hvornår?

Der er regler for, hvornår forældre skal give lederen besked

Denne tekst gælder ansatte socialpædagoger i kommuner og regioner.

Der er regler for, hvornår forældre skal give lederen besked om, hvornår orloven placeres, og hvordan den fordeles mellem forældrene. Det er vigtigt at varsle i rette tid, for hvis varslerne ikke overholdes kan det betyde, at retten til at holde orlov udskydes. I værste fald kan det betyde, at ansættelsesforholdet betragtes som misligeholdt. Vær derfor opmærksom på, hvornår du skal varsle din leder.

Hvem Besked om Hvornår
Moren Forventet fødselstidspunkt og hvornår du forventer at begynde din orlov 3 måneder før forventet fødsel
Moren Tidspunkt for genoptagelse af arbejdet Senest 8 uger efter fødslen
Faren/
medmoren
Tidspunkt for 2 ugers fædreorlov indenfor de første 14 uger Med 4 ugers varsel

Faren/
medmoren

Tidspunkt for brugen af dele af 32-ugers perioden inden for de første 14 uger efter fødslen Med 4 ugers varsel
Begge Tidspunkt for orlovens begyndelse,
længden af orlov og udnyttelse af retten til at udskyde orlov
Inden 8 uger efter fødslen
Begge Tidspunkt for udskudt orlov i mindst 8 og højst 13 uger og længden heraf Med 16 ugers varsel
Begge Tidspunkt for udskudt orlov i op til 32 uger efter aftale med arbejdsgiver og længden heraf Med 8 ugers varsel

  

Fra løn til dagpenge

Din arbejdsgiver skal indberette, at din løn stopper på virk.dk/NemRefusion. Herefter modtager du et digitalt brev, hvor du bliver guidet ind på selvbetjeningsløsningen 'Din Barsel' og kan søge om barselsdagpenge.