Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Er du din arbejdsplads' nye tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten er en vigtig medspiller for at sikre en god trivsel, lønudvikling og fællesskab på arbejdspladsen. Derfor vil Socialpædagogerne gerne have flere dygtige og engagerede tillidsrepræsentanter, der kan være Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen. Måske er du en af dem?

Som tillidsrepræsentant får du
 • Mulighed for at påvirke og få indflydelse på mange forhold på arbejdspladsen
 • Mulighed for at gøre en forskel for dine kolleger og dig selv
 • Indflydelse på den faglige udvikling af arbejdspladsen
 • En central rolle i forhold til arbejdspladsens udvikling – og du kommer tæt på beslutningsprocesserne
 • Styrket dine kompetencer fx i forhold til kommunikation, samarbejde, forhandling, strategisk tænkning samt at samle folk om en opgave
 • Opgaver som bidrager til variation i dit daglige arbejde
 • Mulighed for at deltage i Socialpædagogernes tillidsrepræsentant-uddannelse
 • Måske starten på en ny karrierevej…
Hvad får dine kolleger ud af at have en tillidsrepræsentant
 • En nøgleperson i forbindelse med fællesskab og solidaritet på arbejdspladsen
 • Et talerør for kollegerne
 • En person, som Socialpædagogerne uddanner og udstyrer med kompetencer
 • En støtte og hjælp til medlemmerne med indblik i regler og redskaber
 • En bisidder ved vanskelige samtaler
 • En forhandler af lokalløn
 • En person, der sikrer kollegerne medindflydelse og medbestemmelse
Hvilke opgaver får du

Hos Socialpædagogerne er det vores lokale kreds, der afgør, hvilke kompetencer tillidsrepræsentanten har til indgåelse af aftaler. Du vil få mange forskellige opgaver. Sammensætningen vil bl.a. afhænge af dig selv, og hvordan din arbejdsplads fungerer.

Her er nogle eksempler:

 • Er Socialpædagogerne på arbejdspladsen
 • Er medlemmernes første kontakt til fagforeningen
 • Sikrer medlemmernes rettigheder
 • Arbejder for indflydelse og forbedringer
 • Arbejder med medlemsrekruttering og fastholdelse
 • Arbejder med medlemsindragelse
 • Samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanten – og fællestillidsrepræsentanten, hvis der er en
 • Er med til at forhandle lokal løn
 • Er bisidder for medlemmer
 • Deltager ved ansættelsessamtaler
 • Samarbejder med ledelsen i det daglige
 • Er ambassadør for professionen, for arbejdspladsen og for Socialpædagogerne
 • Deltager i udvikling af arbejdspladsen
 • Arbejder med trivsel og arbejdsmiljø
 • Deltager i Socialpædagogernes uddannelse, kurser og temadage mv.
Hvilken kompetenceudvikling får du som TR

Det er vigtigt, at Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter glædes godt på til rollen som TR og udvikler sig med tiden.

TRs kompetenceudvikling består af 5 tilbud:

 • Lokal introduktionsmøde til nyvalgte TR
 • TR-basisuddannelsen på 8 dage over 3 moduler
 • Udviklingssamtaler
 • Efteruddannelseskurser
 • TR-møder

Du kan læse mere om de fem kompetenceudviklende tilbud her.

Du finder viden, værktøjer og inspiration i dit TR-område i Mit SL.

Hvordan får du støtte

Socialpædagogerne uddanner dig som tillidsrepræsentant. Alle nyvalgte starter på vores uddannelsesforløb og bliver derigennem klædt på til hvervet som tillidsrepræsentant. Du får viden om de forskellige opgaver, du har som tillidsrepæsentant, om overenskomster, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, ansættelsesret, ferie og meget mere.

Du kommer ikke til at stå alene – heller ikke med ansvaret. Du får et stærkt netværk, og du kan altid hente hjælp og støtte hos Socialpædagogerne hos din lokale kreds. Socialpædagogernes kredse danner netværk for tillidsrepræsentanter, hvorigennem du kan sparre omkring dine opgaver som tillidsrepræsentant.

Det er aftalt, at tillidsrepræsentanter må bruge den nødvendige arbejdstid til opgaven som tillidsrepræsentant.
Få mere viden om din lokale kreds

Vil du vide mere

Du kan få mere at vide om det at være tillidsrepræsentant ved at kontakte din kreds eller eventuelt din fællestillidsrepræsentant. Din kreds kan fortælle mere om valg, uddannelse, tidsforbrug osv.