Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Din TR

Din tillidsrepræsentant er bindeleddet mellem dig og din fagforening

Din tillidsrepræsentant

En nøgleperson i forbindelse med fællesskab og solidaritet på arbejdspladsen

Blandt Socialpædagogernes medlemmer er der omkring 1.200 lokale tillidsrepræsentanter, fordelt på arbejdspladser i hele landet. Tillidsrepræsentanten er den lokale repræsentant for Socialpædagogerne på arbejdspladsen, og din nærmeste kontakt til fagforeningen.

Din TR kan hjælpe og rådgive dig i mange forskellige situationer, og være en faglig og fortrolig støtte i dit arbejdsliv. Udover at yde støtte og rådgivning om faglighed og arbejdsforhold er din TR også med til at forhandle løn, vilkår og aftaler om fx længden på en vagt.

Når en arbejdsplads vælger en ny tillidsrepræsentant, skal skemaet udfyldes og sendes til kredsen.

Hvad er en tillidsrepræsentant?

 • En nøgleperson i forbindelse med fællesskab og solidaritet på arbejdspladsen
 • Et talerør for kollegerne
 • En person, som Socialpædagogerne uddanner og udstyrer med kompetencer
 • En støtte og hjælp til medlemmerne med indblik i regler og redskaber
 • En bisidder ved vanskelige samtaler
 • En forhandler af lokalløn
 • En person, der sikrer kollegerne medindflydelse og medbestemmelse

Mie var gravid og sygemeldt. Så ringede hendes TR og hjalp

Takket være sin tillidsrepræsentant slap Mie Hoffmann for at gå ned i løn, da hun midt i graviditeten fik det dårligt og måtte sygemeldes indtil fødslen.
Læs Mies historie

”Min TR er en uundværlig støtte”

Når man står over for kæmpe forandringer i sit arbejdsliv, er det guld værd at have en stærk TR i ryggen. Det kan socialpædagog, Tanja Müller, skrive under på. Da hendes afdeling skulle lukkes, fik hun i den grad brug for sin TR.
Læs Tanjas historie

"Man har brug for en, der lytter. Det kan Malene, som er min TR"

Socialpædagog, Safina Bentzen, har gode erfaringer med at bruge sin TR til at vende sine tanker løbende, og det opfordrer hun også andre til at gøre.
Læs Safinas historie 

Spørgsmål og svar

1. Hvad er en TR?

En tillidsrepræsentant (TR) er valgt af de medarbejdere på en arbejdsplads, der er ansat på samme overenskomst. Hvis I er fem eller flere ansat på en overenskomstomfattet arbejdsplads, har I mulighed for at vælge en TR blandt dem af jer, der er medlem af Socialpædagogerne.

2. Hvad er forskellen på en TR og en AMR?

En TR er valgt til at varetage interesser og opgaver for medarbejdere, der er organiseret indenfor TR’s overenskomst. En Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er valgt til at varetage alle medarbejdernes interesser – uanset faglig organisering – i henhold til arbejdsmiljøloven.

3. Hvad er en FTR?

FTR står for fællestillidsrepræsentant. Blandt de lokale TR’er på de forskellige arbejdspladser i en kommune/region, kan der vælges en fælles tillidsrepræsentant for hele kommunen/regionen. Det er bl.a. FTR’s rolle at rådgive og vejlede de lokale TR’er.

4. Hvad kan jeg bruge min TR til?

Din tillidsrepræsentant er valgt for at sikre dine – og dine kollegaers – rettigheder og vilkår på arbejdspladsen. Du kan fx bruge din TR, når du skal forhandle løn og vilkår på din arbejdsplads, hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem ansatte og ledelse eller hvis du har brug for en bisidder til en tjenestelig samtale. Du kan også bruge din TR til sparring vedr. faglighed og udvikling af arbejdspladsen. TR spiller også en særlig rolle som ambassadør for socialpædagogers profession og faglighed, og for Socialpædagogerne som fagforening, på din arbejdsplads.

5. Hvordan finder jeg ud af, hvem min TR er?

Hvis ikke du er blevet introduceret for din tillidsrepræsentant, og er i tvivl om hvem din TR er, kan du på MIT SL se, hvem din TR er. Ellers kan du også altid kontakte din lokale kreds.

6. Hvorfor har jeg ikke en TR på min arbejdsplads?

Omkring 1.200 af Socialpædagogernes medlemmer varetager en funktion som TR for deres kollegaer. Der kan dog være flere grunde til, at der ikke er en TR fra Socialpædagogerne på din arbejdsplads. Det kan fx være, hvis arbejdspladsen ikke har en overenskomst, I er færre end fem medarbejdere ansat på samme overenskomst eller, at der ikke er nogen i medarbejdergruppen, der har lyst til at varetage rollen som TR. Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor I er færre end fem ansat på samme overenskomst, kan der eventuelt indgås valgforbund med en anden gruppe medarbejdere, der er ansat på en anden overenskomst. Henvend dig til din lokale kreds for at høre nærmere.

7. Hvem kan vælges som TR?

Kun organiserede medarbejdere er valgbare, når der skal vælges tillidsrepræsentant og suppleant. Der er forskellige regler for tillidsrepræsentanter, alt efter om du er ansat i en kommune, en region, under staten eller på et privat opholdssted eller botilbud.
Læs mere om de mest almindelige aftaler.

8. Hvordan vælges en TR?

Enhver organisatorisk enhed, under en forstander/leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar, har mulighed for at vælge en TR, hvis I er mere end fem ansatte på samme overenskomst.
Læs mere om regler vedr. valg af TR.

9. Hvilke opgaver varetager en TR?

Opgaverne for en TR afhænger af den lokale kreds, den pågældende arbejdsplads og den enkelte TR. Her er nogle eksempler på opgaver som en TR kan varetage:

 • Er medlemmernes første kontakt til fagforeningen
 • Sikrer medlemmernes rettigheder
 • Arbejder for indflydelse og forbedringer
 • Arbejder med medlemsinddragelse, samt medlemsrekruttering og fastholdelse
 • Deltager i TRIO-samarbejdet med AMR og ledelsen
 • Er med til at forhandle lokal løn
 • Er bisidder for medlemmer
 • Deltager ved ansættelsessamtaler
 • Er ambassadør for professionen, for arbejdspladsen og for Socialpædagogerne
 • Deltager i udvikling af arbejdspladsen
 • Arbejder med trivsel og arbejdsmiljø
 • Deltager i Socialpædagogernes uddannelser, kurser og temadage, mv.
10. Er du din arbejdsplads’ nye TR?

Tillidsrepræsentanten er en vigtig medspiller for at sikre en god trivsel, lønudvikling og fællesskab på arbejdspladsen. Derfor vil Socialpædagogerne gerne have flere dygtige og engagerede tillidsrepræsentanter, der kan være Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen. Måske er du en af dem?
Læs mere om rollen som TR.

De unge skal kende mig, før de tør tage fat i mig

"Lige fra begyndelsen ønskede jeg at sætte fokus på synlighed og gøre opmærksom på Socialpædagogerne som fagforening – også overfor de unge"

26-årige Michell Varenholt Nejad har kun 8 TR-timer om måneden, så hun må tænke kreativt for at nå ud til sine ca. 60 medlemmer – fordelt på tre matrikler.

Artikler om TR

Min TR fortjener en pris 

I år gik Socialpædagogernes Pris til en arbejdsplads, men blandt de indstillede var der også flere tillidsrepræsentanter. Charlie Müller Jensen mener, at hans TR, Benny Nielsen, havde fortjent prisen.

En synlig TR styrker organiseringen - og det gode arbejdsliv

Det er vigtigt at have en stærk faglig organisation med en høj organisationsgrad, fordi det styrker fagligheden, fællesskabet og trivslen på arbejdspladsen.

TR: Vi investerer tid i vores praktikanter

På forsorgshjemmet Saxenhøj får studerende i praktik et grundigt introforløb, når de ankommer til matriklen for første gang. Hos Socialpædagogerne lægger man vægt på, at flere praktikanter lærer deres tillidsrepræsentant at kende.

TR i privat tilbud: Jeg kommer langt med dialog

Nick Andkjær Jensen taler kollegaernes sag, mens den nye overenskomst forhandles på den private arbejdsplads Sovi – og så er han kollegaernes stødpude mod ledelsen og forebygger konflikter og problemer.