Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Spørgsmål om medlemskab

Få svar om medlemskab hos Socialpædagogerne og a-kassen.

Hvordan bliver du medlem

Du kan blandt andet blive medlem, hvis du:

  • arbejder indenfor det socialpædagogiske område
  • ikke er i arbejde men har tilknytning til det socialpædagogiske område
  • netop er blevet færdig med uddannelsen til pædagog.

På det tidspunkt, hvor du bliver meldt ind, skal du have bopæl og ophold i Danmark. Færøerne og Grønland er i denne forbindelse ikke en del af Danmark. Hvis du bor i et andet EØS-land og arbejder i Danmark, er du undtaget fra reglen om bopæl i Danmark.

OBS: Hvis du arbejder 20 timer eller mindre om ugen, har du mulighed for et deltidsmedlemskab i forbundet.

Meld dig ind eller søg om overflytning fra en anden a-kasse

Ledig
Du kan blive overflyttet til Socialpædagogernes A-kasse, hvis du inden for de sidste fem år:
  • har været medlem af Socialpædagogernes A-kasse,
  • har haft arbejde inden for Socialpædagogernes faglige område i mindst 26 uger (der er ikke noget krav om hvor mange timer du skal have haft i hver uge!), eller
  • har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, som gav ret til at blive optaget som dimittend i Socialpædagogernes A-kasse.
Lønforsikring

Socialpædagogernes lønforsikring sikrer dig 80% af din tidligere løn, hvis du bliver ledig. Du kan få udbetalt lønforsikring i op til 6 måneder. Lønforsikringen er fælles. Medlemmer af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse er omfattet og betaler til den. Du kan ikke vælge lønforsikringen fra. Til gengæld er den billig – den koster kun 46 kr. om måneden.
Læs mere om Socialpædagogernes Lønforsikring

Du arbejder ikke længere indenfor området

Hvis du får arbejde inden for et nyt fagligt område, skal du overflyttes til en a-kasse, der dækker det område.

Du er uddannet i udlandet

Hvis du havde bopæl og ophold i Danmark umiddelbart inden, du startede den udenlandske uddannelse, og du igen har bopæl og ophold i Danmark senest to uger efter du afslutter uddannelsen, kan du optages som nyuddannet. Uddannelsen skal berettige til SU.

Fagforening, a-kasse eller begge dele

Der er ikke et krav om medlemskab af forbundet, for at blive medlem af a-kassen. Medlemskab af a-kassen sikrer dig, at du kan få dagpenge, hvis du bliver ledig. Medlemskab af fagforeningen sikrer dig blandt andet, at du kan få vejledning og hjælp til spørgsmål omkring dine arbejdsforhold. Selv om vi råder til, at du vælger ”hele pakken”, er det op til dig, om du vil være medlem af begge dele.

Lønmodtager

Du kan blive optaget som medlem, når du er i arbejde eller er ledig og har tilknytning til det socialpædagogiske område.

Du bliver ledig og vil skifte til anden a-kasse

For at skifte a-kasse, skal du udfylde en indmeldelse på hjemmesiden hos den a-kasse, du gerne vil flyttes til. De sørger så for, at du får alle dine rettigheder flyttet med.

Du ønsker overflytning til vores a-kasse

Hvis du i øjeblikket er medlem af en anden a-kasse, kan du vælge at blive overflyttet til Socialpædagogernes A-kasse, hvis du har fået arbejde inden for Socialpædagogernes område eller er nyuddannet pædagog. Hvis du er ledig kan du også blive overflyttet til os.

Benyt vores online indmeldelse til overflytningen

Seniormedlemskab af a-kassen

Efter reglerne ophører medlemskabet af a-kassen med udgangen af den måned, hvori man når folkepensionsalderen. Det er dog muligt at blive seniormedlem af a-kassen.

Et seniormedlemskab af a-kassen giver ret til hjælp til jobsøgning, men giver ikke ret til udbetaling af dagpenge og andre ydelser.

Som seniormedlem betaler man alene administrationsbidraget til a-kassen.

Kontakt vores medlemsteam på tlf. 72486030, hvis du ønsker at blive seniormedlem af a-kassen.

Medlemsfordele

Som medlem kan du få glæde af en lang række faglige og kontante fordele. Fordele som stiller dig stærkere i dit arbejdsliv og giver dig kontante besparelser. Du får også adgang til vores kollektive lønforsikring.

Læs mere om medlemsfordelene

Nyuddannet / dimittend

Er du nyuddannet pædagog, så kan du blive medlem af Socialpædagogernes A-kasse.

Du kan få brug for dagpenge, hvis du står uden arbejde, både som nyuddannet pædagog og senere i livet.

Du kan også få brug for dagpenge under kollektiv ferie til at dække det økonomiske hul, du får eller kan få på grund af manglende ferieoptjening.

2 Uger til at melde dig ind
Du skal sørge for at blive meldt ind, senest 2 uger efter sidste eksamen. Der gælder nemlig særlige regler for nyuddannede.

Du er som udgangspunkt dagpengeberettiget en måned efter du har fået din sidste karakter. Hvis du har været med i gratis a-kasse ordningen, har du muligvis ret til dagpenge tidligere. 

Er du med i gratis a-kasse ordningen?
Så HUSK at skifte medlemsstatus. Du har 2 uger til at få det gjort.

Helt konkret betyder det at skifte status, at du skal kontakte vores medlemsteam på telefon 7248 6030 og oplyse, at du ønsker at gøre brug af dine dimittendrettigheder.

Har du været med i gratis a-kasse ordningen i mindst 12 måneder før du blev nyuddannet, så vil du kunne få dagpenge dagen efter din sidste eksamensdato.

Dagpenge forudsætter, at du er tilmeldt som aktivt arbejdssøgende på jobnet.dk, og at du har sendt en ledighedserklæring for nyuddannede til a-kassen. Gå ind på medlemsportalen, hvor du finder ledighedserklæringen ved at klikke på 'selvbetjening' og 'meld dig ledig hos a-kassen'. 

Glemmer du 2 ugers fristen
Hvis du er med i gratis a-kasse ordningen, er det meget vigtigt, at du melder dig ind og skifter medlemsstatus senest 2 uger efter, du har fået din sidste karakter. Glemmer du det, vil du først kunne få dagpenge, når du opfylder indkomstkravet.

Indkomstkravet er på kr. 238.512 og du kan max. tage kr. 19.876 med pr. måned

238.512 delt med 19.876 er lig med 12 som så betyder, at du skal have mindst 12 måneders arbejde i medlemsperioden.

Fuldtids- eller deltidsforsikret

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen i gennemsnit, skal du være fuldtidsforsikret i a-kassen.

Hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen, kan du blive deltidsforsikret i a-kassen. Ofte er det dog en fordel at fortsætte som fuldtidsforsikret, hvis du går ned i tid. Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du er rigtigt forsikret.

Du bliver deltidsforsikret

Dit kontingent bliver lidt billigere.

Til gengæld betyder det også noget for størrelsen på de dagpenge, du måske skal have udbetalt på et tidspunkt. Som deltidsforsikret kan du nemlig højst få udbetalt 2/3 af det højeste dagpengebeløb. Og er du med i efterlønsordningen, har det også betydning for din efterløn.

Der er ikke noget krav om, at du skal deltidsforsikres, hvis du får arbejde 30 timer eller mindre om ugen. Hvis du ved ledighed er til rådighed for arbejdsmarkedet 37 timer om ugen, kan du i de fleste tilfælde få dagpenge efter fuldtidsregler.

Jeg ønsker udmeldelse

Ønsker du at udmeldelse, så skal du udfylde vores online udmeldelsesformular.