Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Til dig der søger job

Vores jobkonsulenter kender det socialpædagogiske arbejdsmarked og har kontakt til arbejdspladser, der efterspørger medarbejdere, typisk til vikariater og midlertidige ansættelser

Til dig der søger job

Vil du gerne have at din jobkonsulent kontakter dig, når en arbejdsplads beder Socialpædagogernes Jobformidling om hjælp til at få besat et vikariat?

Vores succeskriterie for en god jobformidling er at der er tale om et gensidigt tilvalg. Det vil sige, når både du og arbejdspladsen siger ”ja, tak!” til hinanden.

Vi har mulighed for at kontakte dig, hvis vi ved hvad du går efter. Det ved vi, hvis du har udfyldt dit jobnet CV og har gjort noget særligt ud af jobønske-feltet. Dvs. specificeret, hvilke job, målgrupper og tilbudstyper du går efter.

Et godt ”ønske-CV”

Når vi udsøger kvalificerede vikarer til et job, som de gerne vil have, så søger vi efter bestemte stikord i det felt på CV'et, hvor du skal skrive dine jobønsker. Det er derfor vigtigt, at du skriver de stikord i feltet, som bedst beskriver det job du går efter.

Udover stillingsbetegnelsen er det en god idé, at skrive hvilke tilbudstyper, specialer og hvilke brugere du gerne vil arbejde med. Men husk: Stikord er bedst.

Eksempler på hvad der kan stå i feltet jobønsker:

  • Socialpædagog voksne botilbud
  • Pædagog unge bosted dagtilbud projekt
  • Socialpædagog misbrugere hjemløse forsorgshjem
  • Pædagogmedhjælper døgntilbud fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
  • Familiebehandler dagtilbud psykiatri
  • Socialpædagog autisme ADHD