Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Til rådighed for arbejdsmarkedet

For at få dagpenge fra a-kassen, skal du være tilmeldt jobnet.dk og stå til rådighed for arbejdsmarkedet

At stå til rådighed indebærer at du:

  • Har bopæl og opholder dig i Danmark.
  • Er tilmeldt som arbejdssøgende på jobnet.dk.
  • Søger arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for dit fag, og som fremgår af dine "Krav til jobsøgning".
  • Løbende registrerer din jobsøgning i Jobloggen på Mit SL
  • Kan overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at du er henvist til arbejde af jobcenteret, Socialpædagogernes A-kasse eller anden aktør.
  • Som udgangspunkt kan overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Og efter 3 måneders sammenlagt ledighed, en daglig transporttid på mere end 3 timer.
  • Kan møde til samtaler, tilbud og aktiviteter i jobcenteret, hos Socialpædagogernes A-kasse eller anden aktør dagen efter, at du har modtaget en indkaldelse.
  • Deltager i tilbud, samtaler og aktiviteter, som jobcenteret, Socialpædagogernes A-kasse eller anden aktør indkalder til.
  • Senest 2 uger efter din tilmelding på jobnet.dk opretter et fyldestgørende CV og gør det tilgængeligt for arbejdsgivere

Krav til jobsøgning

Der er generelt et krav om en høj jobsøgningsaktivitet, når du er ledig. Du skal derfor som udgangspunkt søge flere job hver uge. Du skal søge på en måde, der er typisk for arbejdsområdet. Det betyder, at der primært skal være tale om skriftlige ansøgninger på opslåede faste fuldtidsjob, når du søger job inden for det pædagogiske område. 

Hvis der ikke er så mange job inden for det pædagogiske område, skal du også søge job inden for andre fagområder. Det skal selvfølgelig være job, du kan varetage. 

Der er et krav om geografisk bredde i din jobsøgning. Det forventes, at du søger arbejde som kan varetages med en samlet daglig transporttid med bus eller tog på 3 timer. 

Hvis du bor i et udkantsområde, skal du kunne klare en længere transporttid. Det gælder fx, hvis du bor på en ø, hvor arbejdsmarkedet er beskedent. 

Forslag til jobsøgningsaktiviteter

Udover dine skriftlige ansøgninger til faste fuldtidsjob, kan du også søge personligt eller telefonisk. Du kan selvfølgelig også søge deltidsstillinger og vikariater, som ofte er en god vej til fast job. Det kan også være en god ide at søge uopfordret, eller søge stillinger uden for det pædagogiske område. Særligt hvis der ikke er så mange pædagogiske stillinger i dit geografiske søgeområde. 

Begrænsninger

Hvis der er begrænsninger i forhold til, hvad du kan klare jobmæssigt, fx på grund af dit helbred, er der større krav til bredden i jobsøgningen – både geografisk og fagligt. 

Arbejde i en ledighedsperiode

Du skal være aktivt jobsøgende i alle uger, hvor du er tilmeldt som ledig - også uger hvor du har arbejdstimer. Får du fuldtidsarbejde i en kortere eller længere periode, skal du som udgangspunkt afmelde dig som ledig. På den måde undgår du unødige mødeindkaldelser, ligesom du naturligvis heller ikke har pligt til at være aktivt jobsøgende. 

Rådighedsvurdering

Udgangspunktet for rådighedsvurderingen er ’Krav til jobsøgning’ og de aftaler, du har indgået med os og Jobcentret. Ved vurderingen af din rådighed ser vi på antallet af dine jobsøgningsaktiviteter og fordelingen mellem ansøgninger på opslåede stillinger og uopfordrede kontakter. Vi ser også på den ansøgning, du fremsender og på den faglige og geografiske bredde i din jobsøgning. Det indgår i vurderingen, om du har haft arbejdstimer i perioden og kan give anledning til, at vi accepterer færre jobsøgninger i nogle uger.  

Dokumentation for jobsøgningen

Du skal notere din jobsøgning i Jobloggen, som du finder på Mit SL eller på Jobnet.dk. I Jobloggen skal du også vedhæfte mindst én ansøgning om måneden i tilknytning til en jobsøgning. 

Vi har pligt til løbende at følge op på din jobsøgning. Derfor er det vigtigt, du mindst én gang om ugen får opdateret Jobloggen.

Har du spørgsmål om rådighed?

Så kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010. Telefonerne er åbne mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-15. Torsdag fra kl.9-17 og fredag fra kl. 9-13. Du kan også sende en mail til dagpenge@sl.dk