Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kontaktforløb og obligatorisk selvbook

Som ledig skal du løbende have samtaler hos os i a-kassen og deltage i jobsamtaler på dit lokale jobcenter. I samarbejde med både os og jobcenteret skal du lave en plan for hvordan du hurtigst muligt kommer i job

Kontaktforløb 

I a-kassen
En del af rådighedsforpligtigelsen som dagpengemodtager indebærer, at du løbende skal deltage i samtaler både i a-kassen og på jobcenteret. 

Hos os i a-kassen skal du deltage i en CV-samtale (nyledigmødet) senest to uger efter, at du er tilmeldt som ledig. Herefter skal du deltage i en rådighedssamtale ca. efter 3 måneders ledighed og endnu en rådighedssamtale ca. efter 6 måneders ledighed. Hvis du bliver afmeldt i kortere perioder skal vi også gennemføre en opfølgende CV-samtale, når du er tilmeldt igen.

Samtalerne har til formål at følge op på din jobsøgning og sikre, at du er opdateret på reglerne for dagpengemodtagere. Samtidig bruger vi samtalerne til at give dig vejledning og sparring på din jobsøgning. Du har pligt til at deltage i samtalerne hos os og skal selv booke rådighedssamtalerne.

I jobcenteret
I de første 6 måneder af din ledighedsperiode skal du til jobsamtale i jobcenteret ca. 1 gang om måneden. Herefter skal du til jobsamtale hver 3. måned. Vi deltager fra a-kassen i nogle tilfælde i første jobsamtale. Vi deltager også i en af samtalerne i 4-6 måned og igen ved 16 måneders ledighed.

Samtalerne har til formål at hjælpe dig med din plan om at komme i job. Du har pligt til at deltage i samtalerne i jobcenteret og du skal selv booke de fleste samtaler.

Aktivering
Som en del af din plan for at komme i job kan du blive tilbudt et aktiveringsforløb. Du planlægger aktiveringsforløbet sammen med jobcenteret og har mulighed for at ansøge om specifikke forløb. Dit aktiveringsforløb vil fremgå af Min Plan og du har pligt til at deltage i alle aktiveringsforløb. 

Er du mellem 30 og 50 år har du ret og pligt til aktivering, senest når du har været ledig i 6 måneder.

Er du under 30 eller over 50 år har du ret og pligt til aktivering, senest når du har været ledig i 3 måneder.

Obligatorisk selvbook

Som ledig dagpengemodtager skal du  selv booke samtaler i både jobcenteret og hos os i a-kassen. Vi giver dig besked, når det er tid til at du skal booke en samtale.

Hvilke samtaler skal du booke og hvordan ved du, at du skal booke?
De samtaler du skal booke i Socialpædagogernes A-kasse er de såkaldte rådighedssamtaler, som skal finde sted, hvis du har været ledig i 3 måneder. Og igen, hvis du har været ledig i 6 måneder. Vi sender dig et brev, når det er tid til at du skal booke en samtale. I brevet oplyser vi en frist for, hvornår du senest skal booke samtalen. Vi anbefaler som udgangspunkt, at du booker samtalen i god tid inden din frist udløber. Dine valgmuligheder med hensyn til ledige tider vil nemlig værre større jo før du booker. Hvis du bliver forhindret på det tidspunkt, du først har valgt, vil der som udgangspunkt være mulighed for at ombooke samtalen inden fristen for booking. Samtalerne booker du på Medlemsportalen

I jobcenteret skal du booke de jobsamtaler, som i de første 6 måneders ledighed skal finde sted hver måned og herefter hver 3. måned. På "Min side" på jobnet.dk, kan du se, hvornår du skal booke en samtale. Din frist for booking vil også fremgå af "Min side" når du booker samtalerne. Der vil som udgangspunkt være mulighed for at ombooke samtalen inden for fristen for booking, hvis du bliver forhindret på det tidspunkt, du først har valgt.

Hvad sker der, hvis du ikke booker en samtale inden for din frist?
Hvis du ikke booker en samtale inden for den frist du har fået oplyst af enten os eller jobcenteret, vil du blive afmeldt som ledig på jobnet.dk. Afmeldingen har virkning fra og med dagen efter udløb af fristen. Du vil som udgangspunkt først kunne få dagpenge, når du igen har tilmeldt dig som ledig. Ved tilmeldingen vil du blive meddelt en ny frist for booking af samtale.

Kontakt os før din frist for booking udløber, hvis du er i tvivl
Vi er altid klar med hjælp og vejledning, hvis du er i tvivl om hvordan du booker en samtale, hvis du oplever tekniske problemer eller lignende. Det er vigtigt at du kontakter os på telefon 7248 6010 før din frist for booking af en samtale udløber. Så har vi nemlig mulighed for at hjælpe dig, inden du bliver afmeldt som ledig. Hvis du oplever problemer med at booke samtaler i jobcenteret, er det jobcenteret du skal kontakte.

I meget særlige tilfælde kan a-kassen eller jobcenteret fritage for selvbooking
Hvis a-kassen eller jobcenteret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for en dagpengemodtager at booke selv fx grundet ringe IT-kundskaber, kan vi eller jobcenteret fritage for selvbooking. Kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010 eller send en mail til dagpenge@sl.dk, hvis det er aktuelt for dig. Du kan også kontakte dit jobcenter, hvis du vil søge om fritagelse.