Gå til indhold

Udbetaling af efterløn

Herunder kan du læse om, hvor og hvordan du udfylder dit efterlønskort.

Hvor udfylder jeg mit efterlønskort?

Du udfylder dit efterlønskort i Mit SL.

Mit SL

Du udfylder dit efterlønskort for en hel kalendermåned

Efterlønskortet gælder for en hel kalendermåned, og du skal udfylde hele kortet. Det gælder også, selvom du måske ikke har modtaget efterløn for hele måneden. Efterlønnen bliver derfor udbetalt månedsvis med op til 160,33 timer pr. måned (130 timer hvis du er deltidsforsikret). Udbetalingen er den samme, uanset om det er en kort måned (fx februar) eller en lang måned (fx juli).

Hvornår kan jeg indsende mit efterlønskort?

Du kan tidligst sende dit efterlønskort en uge før månedens udløb. Når du udfylder dit efterlønskort, skal du oplyse, hvis du har haft arbejde eller andre indtægter. Du skal også oplyse, om du har været syg, holdt ferie eller andet. Du skal udfylde kortet for hele måneden. 

Da du udfylder kortet, inden hele måneden er gået, betyder det, at du for den sidste uge i måneden skal udfylde kortet i forhold til, hvordan du forventer, at ugen vil forløbe. Hvis du fx har planlagte vagter som vikar, skal du registrere de timer, du forventer at arbejde. 

Sker der senere ændringer i oplysningerne for den sidste del af måneden, får du mulighed for at genfremsende et nyt kort til os med de nye eller ændrede oplysninger. Du kan sende kortet fra Mit SL.

Hvornår får jeg udbetalt efterløn?

Vi udbetaler efterløn til dig på den sidste bankdag i måneden. I udbetalingskalenderen kan du se, hvornår vi udbetaler dagpenge og efterløn resten af året. 

Da vi udbetaler efterløn, før hele måneden er gået, kaldes udbetalingen i første omgang en acontoudbetaling. Det betyder, at din udbetaling af efterløn først er endelig, når der den efterfølgende måned er sket en samkøring med indkomstregistret. Læs mere på siden Samkøring og regulering.

Efterløn i udlandet

Hvis du modtager efterløn, kan du flytte til et andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller Schweiz og samtidig få udbetalt efterløn fra a-kassen. 

Rejser du uden for EØS-landene, kan du holde ferie i landet i tre måneder inden for hvert kalenderår, samtidig med at du modtager efterløn fra a-kassen. 

Det er en betingelse for at modtage efterløn i udlandet, at du er medlem af en dansk a-kasse.

Bliv medlem