Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvor meget kan jeg få udbetalt i efterløn?

Her kan du læse om hvor meget, du kan få udbetalt i efterløn og hvordan vi modregner din pension. Du kan også læse om udskydelse af efterlønnen.

Efterlønnens størrelse

Som udgangspunkt får du 91 % af den maksimale sats. Du kan dog få en højere sats, hvis du fortsætter med at arbejde, når du har fået dit efterlønsbevis. Klik på den enkelte fane og se, hvad der gælder for dig.

Du kan se efterlønssatserne her.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du prøve efterlønsberegneren. Den kan dig et fingerpeg om hvor meget, du kan få i efterløn, og hvad du kan få ud af at vente med at overgå til efterløn, men arbejder i stedet. Du finder beregneren her.

 

Født før 1954 - 31. december 1955

Du kan få udbetalt 91 % af den makismale efterlønssats. 

 

Hvis du arbejder i 2 år efter, at du har modtaget dit efterlønsbevis, kan du få udbetalt efterløn med den fulde sats. 

 

Født 1. januar 1956 - 30. juni 1956

Du kan få udbetalt 91 % af den makismale efterlønssats, hvis du vælger at gå på efterløn, før du fylder 64 år. 

Hvis du udskyder efterlønnen i mindst halvandet år og arbejder mindst 2.340 timer som fuldtidsforsikret eller mindst 1.872 timer som deltidsforsikret får du ret til den fulde sats.

 

Født 1. juli 1956 - 31. december 1958

Du kan få udbetalt 91 % af den makismale efterlønssats, hvis du vælger at gå på efterløn, før du fylder 64 år. 

Hvis du udskyder efterlønnen i mindst et år og arbejder mindst 1.560 timer som fuldtidsforsikret eller mindst 1.248 timer som deltidsforsikret, får du ret til den fulde sats.

 

Født 1. januar 1959 - 30. juni 1959

Du kan få udbetalt 91 % af den makismale efterlønssats, hvis du vælger at gå på efterløn, før du fylder 64 år. 

Hvis du udskyder efterlønnen i mindst et halvt år og arbejder mindst 780 timer som fuldtidsforsikret eller mindst 624 timer som deltidsforsikret, får du ret til den fulde sats.

 

Født efter 1. juli 1959

Du kan få udbetalt efterløn med den fulde sats.

 

Modregning af pension

Hvordan dine pensioner skal modregnes i din efterløn afhænger af, hvornår du er født. 

Pensionsinfo kan du regne ud, hvilke konsekvenser dine pensioner har for din efterløn. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte vores efterlønsteam. 

Født før 1. januar 1956

Modregningen af pension afhænger af, om du opfylder 2-års-reglen eller ej. 

Opfylder du 2-års-reglen medfører dine pensioner kun fradrag i efterlønnen, hvis der er tale om en en pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold og som kommer løbende til udbetaling. 

Opfylder du ikke 2-års-reglen, vil alle dine pensioner medfører modregning. 

 

 

Født 1. januar 1956 eller senere

Er du født 1. januar 1956 eller senere, kan du ikke gøre brug af 2-års-reglen. 

Det betyder, at der sker modregning for alle dine pensioner, uanset om de kommer til udbetaling eller ej. Det er altså optjeningen alene, der medfører modregning. 

Modregningsbeløbet findes ved først at tage fem procent af depotværdien på pensionerne. Af det beløb (beregningsgrundlaget) tages 80 procent. Resultatet svarer til, hvad der årligt bliver trukket fra i din efterløn.