Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Efterløn og arbejde

Du kan sagtens arbejde samtidig med, at du modtager efterløn. Herunder kan du læse om de regler der gælder for dig, der har lønnet eller ulønnet arbejde samtidig med efterlønnen.

Arbejde fradrages i udbetalingen

Arbejder du samtidig med, at du modtager efterløn, skal dine arbejdstimer fradrages i udbetalingen af efterløn. Fradraget sker time for time i månedens udbetalingen af efterløn. 

Eksempel:

Du modtager efterløn, men har i en måned 45 timers arbejde. Du får derfor udbetalt efterløn for 115,33 timer (160,33 - 45). 

Arbejder du mere end 145,5 timer i en måned, kan du ikke få udbetalt efterløn. Det kaldes mindsteudbetalingsreglen og betyder, at du kun kan få udbetalt efterløn, hvis udbetalingen for måneden er højere end 14,8 timer (12 timer hvis du er deltidsforsikret).

Får du ikke løn for et fast antal arbejdstimer, er dit arbejde ukontrollabelt. I de tilfælde sker fradraget ved, at din indtægt for måneden omregnes med omregningssatsen (268,63 i 2023).

Lempet fradrag

Hvis du har en timeløn på under omregningssatsen (268,63 i 2023), vil du få et lempeligere fradrag for de første 42.275 kr. (2023 niveau). Indtægten vil blive omregnet med omregningssatsen, og fradraget vil ske for de omregnede timer.

Hvis du modtager efterløn med lempet fradrag, skal du dog være opmærksom på, at mindsteudbetalingsreglen er lavere end normalt. Det betyder, at du, i måneder, hvor du gør brug af det lempede fradrag, ikke kan få udbetalt efterløn, hvis din faktiske arbejdstid i måneden overstiger 128 timer (104 timer for deltidsforsikrede).  

Frivilligt arbejde

Du kan udføre frivilligt arbejde samtidig med, at du modtager efterløn. I nogle tilfælde har det frivillige arbejde betydning for din efterløn. Kontakt os derfor altid, inden du starter med at arbejde frivilligt.

Du kan læse mere om de forskellige former for frivilligt arbejde her

Selvstændig virksomhed

Du kan i nogle tilfælde få lov til at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at du får udbetalt efterløn. Det er dog en betingelse, at Socialpædagogernes a-kasse godkender det, inden du starter. Kontakt os derfor i god tid, hvis du går med tanker om at starte selvstændig virksomhed. 

Ferie

Når du er på efterløn, kan du få udbetalt ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver. Du kan ikke modtage efterløn for de dage, hvor du får udbetalt feriepenge. Vi modregner feriepengene i din udbetaling af efterløn pr. dag. Husk at give os besked, hvis du holder ferie, når du er på efterløn.