Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvis du får vederlag

Er du familieplejer og modtager vederlag , skal der også ske fradrag for dit arbejde. Det sker ved, at vi omregner dine vederlag til timer, som fradrages.

Hvis du modtager vederlag, betegner vi dit arbejde som ukontrollabelt. Vi finder derfor antallet af timer ved at omregne dine vederlag til timer. Det sker med omregningssats, som bliver fastsat af Beskæftigelsesministeriet. 

Der findes to forskellige omregningssatser. Satsen er ens for alle a-kasser og alle faggrupper.

Den høje omregningssats bruges, når vi skal regne ud hvor mange timer, der skal ske fradrag for. I 2023 er  den høje omregningssats 268,63 kr. 

Den lave omregningssats bruges, når du skal optjene rettigheder i dagpengesystemet på baggrund af timer. I 2023 er den lave omregningssats 132,18 kr. Når din indkomst omregnes med den lave omregningssats, kan den maksimalt svare til 160,33 timer pr. måned. Er din indkomst i en måned højere end 21.194 kr. vil det derfor alene blive omregnet til 160,33 løntimer.  

Eksempel:

Du får udbetalt vederlag med 37.549 kr. pr. måned. Det svarer omregnet til 284,07 timer pr. måned (37.549/132,18 kr. = 284,07 timer). Da vi maksimalt kan bruge 21.194 kr. pr. måned svarer det til 160,33 løntimer. 

Skemaet herunder viser hvor mange arbejdstimer, dine vederlag svarer til.

Vederlag og timer 2023

Antal vederlag  Pr. dag i kr. Pr. måned i kr.

Timer pr. måned

Fradrag/optjening

 1 154   4.694   17,47/35,51
 2 309  9.387   39,17/71,02
 3 463   14.081  52,43/106,53
 4 617   18.774   69,89/142,03
 5 772  23.468   87,36/160,33
 6 926  28.162   104,84/160,33
 7 1.080  32.855  122,31/160,33
 8 1.234  37.549   139,78/160,33
 9 1.389  42.242   157,25/160,33
10 1.543   46.936   174,72/160,33
11 1.697  51.630   192,20/160,33
12 1.852 56.323 209,67/160,33
13 2.006  61.017  227,14/160,33
14 2.160   65.710  244,61/160,33