Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvis du får vederlag

Er du familieplejer og modtager vederlag , skal der også ske fradrag for dit arbejde. Det sker ved, at vi omregner dine vederlag til timer, som fradrages.

Hvis du modtager vederlag, betegner vi dit arbejde som ukontrollabelt. Vi finder derfor antallet af timer ved at omregne dine vederlag til timer. Det sker med omregningssats, som bliver fastsat af Beskæftigelsesministeriet. 

Der findes to forskellige omregningssatser. Satsen er ens for alle a-kasser og alle faggrupper.

Den høje omregningssats bruges, når vi skal regne ud hvor mange timer, der skal ske fradrag for. I 2022 er  den høje omregningssats 259,80 kr. 

Den lave omregningssats bruges, når du skal optjene rettigheder i dagpengesystemet på baggrund af timer. I 2022 er den lave omregningssats 128,33 kr. Når din indkomst omregnes med den lave omregningssats, kan den maksimalt svare til 160,33 timer pr. måned. Er din indkomst i en måned højere end 20.575 kr. vil det derfor alene blive omregnet til 160,33 løntimer.  

Eksempel:

Du får udbetalt vederlag med 36.597 kr. pr. måned. Det svarer omregnet til 285,18 timer pr. måned (36.597/128,33 kr. = 285,18 timer). Da vi maksimalt kan bruge 20.575 kr. pr. måned svarer det til 160,33 løntimer. 

Skemaet herunder viser hvor mange arbejdstimer, dine vederlag svarer til.

Vederlag og timer 2022

Antal vederlag  Pr. dag i kr. Pr. måned i kr.

Timer pr. måned

Fradrag/optjening

 1 150   4.575   17,61/35,65
 2 301  9.149   35,22/71,29
 3 451   13.724   52,83/106,94
 4 602   18.299   70,43/142,59
 5 752  22.873   88,04/160,33
 6 902  27.448   105,65/160,33
 7 1.053  32.023   123,26/160,33
 8 1.203  36.597   140,87/160,33
 9 1.354  41.172   158,48/160,33
10 1.504   45.747   176,09/160,33
11 1.654  50.321   193,69/160,33
12 1.805 54.896 211,30/160,33
13 1.955  59.471  228,91/160,33
14 2.106   64.045  246,52/160,33