Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Frivilligt arbejde

Du kan som udgangspunkt udføre frivillig arbejde, når du er ledig. Det er er dog ikke alt frivilligt arbejde, du kan udføre, uden at det har indflydelse på dine dagpenge.

Der findes forskellige former for frivilligt arbejde. Noget af det har ikke betydning for dine dagpenge, mens andre former for frivilligt arbejde har. Kontakt derfor altid a-kassen, før du starter. 

Nedenfor kan du læse om de forskellige former for frivilligt arbejde og hvilke regler, der gælder for de forskellige typer. 

Frivillige aktiviteter

Frivillige aktiviteter kan udføres uden betydning for dagpengene. 

En frivillig aktivitet er en aktivitet, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. 

Som eksempel på frivillige aktiviteter kan nævnes:

 • Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale caféer, medborgerhuse og væresteder mv., som fx. servering og madlavning
 • Aktiviteter i hjemmeværnet
 • Aktiviteter i humanitære organisationer, som fx. tøjsortering
 • Besøgsven
 • Indsamling til nødhjælpsorganisationer
 • Idrætsaktiviteter, som fx. træner i foreninger, hvor det ikke er normalt at ansætte lønnede trænere
 • Lettere omsorsgsopgaver, som fx. aflastning af pårørende til syge i eget hjem

Det er en betingelse, at du ikke bliver aflønnet for aktiviteten.

Frivilligt, ulønnet arbejde

Frivilligt, ulønnet kan udføres i op til 44 timer pr. måned.

Frivilligt, ulønnet arbejde, er arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde. 

Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde:

 • Socialrådgiver på krisecenter
 • Jurist i retshjælp
 • Rådgivning, der kræver en særlig uddannelse
 • Egentlig pleje af fx. ældre, syge, handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre

Det er en betingelse, at arbejdet udføres for en frivillig organisation, forening mv., og at arbejdet udføres i Danmark.

Det er samtidig en betingelse, at du ikke modtager nogen form for aflønning for arbejdet.

Primær drift

Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører organisationens/foreningengs primære drift og vedligeholdelse medfører fradrag fra første time. 

Eksempler på primær drift:

 • Personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring
 • Arbejde, som en offentlig myndighed er forpligtet til at gøre
 • Vedligeholdelse, som er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden som eksempelvis tilførsel af vand, varme og el, som forudsætter en autorisation
 • Vedligeholdelse, som består i den daglige varetagelse af rengøring, malerarbejde og lignende

Primær drift der er undtaget fra fradrag

Det er ikke altid, at frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift medfører fradrag i dagpengene. 

Det gælder eksempelvis, hvis der er tale om mindre administrative opgaver eller mindre koordineringsopgaver. 

Vedligeholdelse, der er undtaget fra fradrag

Samtidig er det heller ikke alt frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse, der medfører fradrag. 

Det gælder eksempelvis lejlighedsvis - eller årlig hoved rengøring af klubhuset, maling af klubhuset, opkridtning af boldbaner, vvs- og elektrikerarbejde, der ikke kræver autorisation mv.