Gå til indhold

Er du nyvalgt TR?

TR er en vigtig nøgleperson i Socialpædagogernes faglige virke på arbejdspladsen.

Tilbage til Sydjylland

Velkommen som ny Tillidsrepræsentant (TR)

Du er nu af dine kollegaer valgt til at varetage en vigtig hovedrolle i det faglige fællesskab. 

Dine opgaver som TR kan være meget forskellige. Der er forventninger til dig både fra kredskontoret, dine kollegaer, ledelse og andre samarbejdspartnere.

Registrer dit valg 

Når en arbejdsplads vælger en ny tillidsrepræsentant er det vigtigt at dit valg bliver registreret. Hent og udfyld Valg og regler og send det til Socialpædagogerne Sydjylland.

Håndbogen

I håndbogen finder du de aftaler og overenskomster, der er gældende på Socialpædagogerne’s område.

TR Vilkår

Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale om at du kan anvende den nødvendige tid (arbejdstid) til dine opgaver som TR. Vi har udarbejdet nedenstående skemaer, der kan være en hjælp til dette. 

Skema til TR´s tidsanvendelse (udfyldes digitalt)
Hvis du får en meddelelse om at filen er i brug, klik da på: Giv besked

Vejledning til Skema til TR´s tidsanvendelse, digitalt

Skema til TR´s tidsanvendelse (udskrives)

Vejledning til Skema til TR´s tidsanvendelse

TR kompetence kontrakt

Kredsbestyrelsen har udformet en TR kompetancekontrakt som præciserer, hvilke handlemuligheder du har som arbejdspladsvalgt tillidsrepræsentant. Kontrakten vil du blive præsenteret for, på dit Intro møde.

Bliv medlem