Gå til indhold

Generalforsamlinger

Her kan du læse dagsordener og referater. Du kan også læse, hvem der er valgt til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen.

Tilbage til Storstrøm

GENERALFORSAMLING 2023

Generalforsamlingen blev afholdt den 3. oktober 2023

Der deltog 99 stemmeberettigede medlemmer.

på TAMU Vordingborg, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg med indskrivning fra kl. 15.30 og generalforsamlingen starter kl. 16.30.

Der skal vælges personer til posterne som kredsformand, næstformand, til kassererposten, til hovedbestyrelsen, til kredsbestyrelsen og som kongresdelegerede i kreds Storstrøm.

Der er allerede flere, der har tilkendegivet, at de vil stille op, så for at I medlemmer inden generalforsamlingen har mulighed for lære kandidaterne lidt at kende, har de hver især skrevet lidt om sig selv.
Som medlem kan du også vælge at stille op til en post på selve generalforsamlingen uden at have meddelt det på forhånd.

Læs om kandidaterne her

GENERALFORSAMLING 2022

Generalforsamlingen afholdes den 29. september 2022 i
Restaurant KIKKO Lindholmcentret Vendsysselvej 9, 4800 Nykøbing F.

OBS ift. parkering: Det er tilladt at parkere på hele p - pladsområdet ved KIKKO

Referat af generalforsamling 2022 (pdf)

Mundtlig beretning ved GF 2022 (pdf)

Dagsorden til generalforsamling 2022 (pdf)

Regnskab og budget til GF 2022 (pdf)

Fremtidigt arbejde GF 2022 (pdf)

Kl. 16.30 holder foredragsholder, forfatter og musiker Michael Svendsen foredrag med emnet:
Den forandringsparate arbejdsplads - et sjovt foredrag til medarbejdere om forandring, humor og arbejdsglæde.

Sæt allerede nu kryds i din kalender 

Fonden til støtte for den gode arbejdsplads:

I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamlinger, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads.

Frist for indsendelse er den 9. september 2022.

Kriterier for at søge prisen:
Prisen kan gives til enkeltpersoner, grupper eller arbejdspladser efter flg. kriterier:

  • Prismodtageren har synligt forbedret arbejdsforholdene for Socialpædagogernes medlemmer på pågældende arbejdsplads.
  • Forbedringer tolkes i denne sammenhæng som initiativer, der har forbedret både de fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Prismodtageren har styrket socialpædagogerne som faggruppe
  • Prismodtageren har ydet en indsats på arbejdspladsen, der har resulteret i større fagpolitisk styrke og bevidsthed
  • Læs mere om Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

Åbn skema til indstilling til Fonden til støtte for den gode arbejdsplads

Bliv medlem