Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Hjemløse på forsorgshjem og herberger i Danmark

Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger, august 2017

Socialpædagogernes-Forsorgshjemsundersøgelse-Rapport-forside.jpg (1)

Formålet med undersøgelsen er at belyse udviklingen inden for forsorgshjemme-nes/herbergernes ressourcer, profil af målgrupper, indsatser og tilbud tilgængelige for brugerne under og efter endt ophold, samt forsorgshjemmenes samarbejde med andre indsatser.

Respondenter og svarprocent. Spørgeskema er sendt til ledere og forstandere på landets 74 forsorgshjem og herberger (servicelovens § 110). 55 svarede, hvilket gi-ver en svarprocent på 73 %.