Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hjemløse på forsorgshjem og herberger i Danmark

Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger, august 2017

Socialpædagogernes-Forsorgshjemsundersøgelse-Rapport-forside.jpg (1)

Formålet med undersøgelsen er at belyse udviklingen inden for forsorgshjemme-nes/herbergernes ressourcer, profil af målgrupper, indsatser og tilbud tilgængelige for brugerne under og efter endt ophold, samt forsorgshjemmenes samarbejde med andre indsatser.

Respondenter og svarprocent. Spørgeskema er sendt til ledere og forstandere på landets 74 forsorgshjem og herberger (servicelovens § 110). 55 svarede, hvilket gi-ver en svarprocent på 73 %.